Bình Thuận : Phối hợp trợ giúp pháp lý lưu động trên 1.400 cuộc
12:29 - 31/10/2019

(KNTC)- Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được Hội ND tỉnh chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 1.475 cuộc cho 27.416 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân, các cấp Hội đã  phối hợp với các sở, ngành phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân. Trong năm Hội các cấp đã chủ động phối hợp cùng các ngành chức năng ở địa phương tổ chức được 7.997 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 434.589 lượt hội viên, nông với nhiều hình thức đa dạng như tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền trên  Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, qua sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật”  hàng năm.
 
Bên cạnh đó, tỉnh Hội đã cung cấp 1.554 cuốn tài liệu tuyên truyền, 23.285 tờ roi, tờ gấp pháp luật, xây dựng được 62 tủ sách pháp luật, trang bị trên 100 đầu sách pháp luật phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của hội viên, nông dân.

Đặc biệt, để phát huy vai trò của 37 câu lạc bộ Nông dân với pháp luật hoạt động hiệu quả, trong 5 năm, Hội ND đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất kiện toàn 707 tổ hòa giải với 4.850 hòa giải viên, số lượng Hòa giải viên là cán bộ Hội, thành viên nòng cốt của câu lạc bộ tăng lên đáng kể.

Các cấp Hội đã tham gia tiếp 6.780 lượt công dân, trực tiếp tiếp nhận 215 đơn chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, giá cả bồi thường trong giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường…thông qua tổ chức đối thoại và hòa giải, các cấp Hội đã hòa giải thành 74 vụ việc, tham gia giải quyết 1.526 vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Đối với những vụ việc khiếu nại có tính chất phức tạp, kéo dài liên quan đến quyền lợi của cán bộ, hội viên, nông dân các cấp Hội phốii hợp cùng chính quyền, các ban, ngành tổ chức đối thoại, giải đáp các vướng mắc cũng như tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của nông dân qua đó góp phần. Các huyện Tuy Phong, Bắc Ninh, Hàm Thuận Bắc, Đức Linh, La Gi là những đơn vị điển hình làm tốt công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Nhờ sự  tích cực, chủ động của các cấp Hội và sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền địa phương , công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tham gia hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày một hiệu quả, kịp thời. Qua đó khẳng định được vai trò của tổ chức Hội tham gia góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên nông dân.
Minh Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp