Tuyên Quang: Giám sát 273 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp
17:23 - 28/10/2019
(KNTC)- Thực hiện Kế hoạch Giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp”, trong tháng 8 và 9 năm 2019, Hội ND tỉnh đã giám sát hai huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang.
Cán bộ, hội viên nông dân luôn được tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật (Ảnh minh họa)


Đến đầu tháng 7/2019, trên địa bàn huyện, thành phố đã giám sát  273 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, huyện Sơn Dương có 181 cơ sở, thành phố Tuyên Quang có 92 cơ sở. Trong đó có các loại hình kinh doanh như: Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng.

 
Qua giám sát cho thấy, UBND thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo tuyên truyền lồng ghép trên 1 ngàn buổi cho trên 20 ngàn lượt người tham gia. UBND huyện Sơn Dương đã chỉ đạo tuyên truyền tại 100% thôn, tổ dân phố. Các xã được giám sát đã tổ chức tuyên truyền cho trên 6.300 lượt người.
 

Trong thời gian kiểm tra giám sát, UBND huyện Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang đã ban hành 32 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.
 

Các cơ quan chuyên môn của huyện, thành phố đã kiểm tra 177/273 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp. Đoàn kiểm tra đã chuyển cơ quan quản lý thị trường xử phạt hành chính 05 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp có hành vi vi phạm với số tiền 18,3 triệu đồng.

 
UBND huyện Sơn Dương đã kiện toàn tổ liên ngành thực hiện kiểm tra, kiểm soát, vận chuyển, thu gom, kinh doanh, mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm, thuốc thú  y, thuốc bảo vệ thực vật; chỉ đạo việc thu gom, vận chuyển, tiêu hủy bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

 
UBND thành phố Tuyên Quang đã thành lập Ban Quản lý lắp đặt bể chứa và vận chuyển, tiêu hủy bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn thành phố; tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để vào các bể chứa, kho chứa.

 
Về cơ bản, các hộ gia đình đã thực hiện việc sử dụng vật tư nông nghiệp theo hướng dẫn của nhà sản xuất, cán bộ khuyến nông. Sau khi sử dụng đã thu gom vỏ, bao bì vào bể chứa.

 
Tuy nhiên, qua giám sát vẫn còn một số tồn tại như: UBND huyện Sơn Dương, UBND các xã: Đồng Quý, huyện Sơn Dương; Thái Long, Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra. Đoàn Kiểm tra liên ngành của thành phố chưa thực hiện kiểm tra theo kế hoạch.

 
Một số cơ sở kinh doanh chưa có biển hiệu, chưa niêm yết giá bán, chưa có Giấy đăng ký kinh doanh và các giấy tờ theo quy định (xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương)… Hầu hết, các cơ sở kinh doanh ghi chép sổ sách xuất nhập hàng chưa đầy đủ, chưa có bảo hộ lao động, thiết bị phòng chống cháy nổ, thiếu các thiết bị phòng, xử lý sự cố thuốc bảo vệ thực vật.

 
Việc thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật của một số hộ dân còn chưa đảm bảo, còn có hiện tượng chưa cho vào bể chứa theo quy định. Tại thời điểm báo cáo vẫn còn vỏ bao bì tồn đọng, chưa tiêu hủy.

Ngọc Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp