Vĩnh Long: Tổ chức trên 3.200 cuộc tư vấn và trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân
17:35 - 23/08/2019
(KNTC)- Sau khi Chỉ thị 32 được ban hành, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã hướng dẫn các cấp Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chỉ thị và đưa vào Nghị quyết để triển khai thực hiện hàng năm.
Các cấp Hội tập trung lồng ghép, tập huấn phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân (Ảnh minh họa)

Song song với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 32, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tích cực triển khai thực hiện Quyết định 32 QĐ/TTg về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật theo Quyết định số 212 QĐ/TTg…


Theo đó, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp cung cấp tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật với 20 đầu sách các loại, số lượng trên 2000 cuốn.


Hội ND tỉnh và Sở Nông nghiệp, phát triển nông thôn cùng phối hợp thực hiện Tiểu Đề án 554 cho hội viên, nông dân vùng sâu, vùng xa, dân tộc, tôn giáo ở các xã nông thôn mới.


Một trong các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật đó là các cấp Hội  tích cực tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân. Trong 15 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức trên 3.250 cuộc tư vấn và trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân.


Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động nhân Ngày pháp luật được 320 cuộc cho trên 12.760 lượt người tham dự. Hội trực tiếp tổ chức các hoạt động trực quan Ngày pháp luật được 270 cuộc và treo 11 ngàn khẩu hiệu qua áp phích, băng rôn, cờ tại Trụ sở cơ quan, các tuyến đường, nơi công cộng.


Trên cơ sở  áp dụng linh hoạt các kiến thức pháp luật, kinh nghiệm, trách nhiệm, uy tín tại địa phương, đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải đã góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh tại địa phương.


Từ năm 2003 đến nay, các cấp Hội ở cơ sở đã tham gia công tác hòa giải được 533 vụ, hòa giải thành 441 vụ, không thành và chuyển lên cấp trên 92 vụ.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ trong việc phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân, Hội ND huyện cùng cơ sở đã phối hợp với các ngành chức năng tham gia hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích của hội viên, nông dân.


Kết quả, đã tham gia giải quyết 330 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kết quả thành 289 đơn, chuyển về 41 đơn. Các nội dung đơn thư về tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, ô nhiễm môi trường, gây rối trật tự xóm ấp…


Hội ND các cấp đã bố trí thời gian, lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật vào các chương trình Hội thảo, chuyển giao KHKT, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, nông dân được học tập, nghiên cứu văn bản luật như: Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật khiếu nại, tố cáo, Luật bảo vệ môi trường, Luật đất đai….


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã đăng tải các văn bản pháp luật cần tuyên truyền trên Tờ Thông tin Nông dân tỉnh Vĩnh Long. Hội đã xuất bản 50 kỳ với 1.100 bản/kỳ. Tờ tin được phát hành đến chi Hội trong toàn tỉnh.


Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp với báo, đài truyền hình đưa nhiều tin, bài về các mô hình tiêu biểu, gương điển hình trong thực hiện pháp luật tại địa phương.


Nội dung tuyên truyền về giám sát, phản biện xã hội cũng được các cấp Hội lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chi, tổ Hội. Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia giám sát, phát hiện các cơ sở kinh doanh, người sử dụng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, ngoài danh mục lưu hành, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường được 350 cuộc có 12.250 hội viên tham dự.


Trong các hình thức tuyên truyền, các cấp Hội tập trung vào hình thức tuyên truyền miệng. Các cấp Hội đã tổ chức được 312 cuộc tuyên truyền cho trên 10.950 lượt người nghe. Đồng thời, thông qua các buổi tập huấn, tọa đàm, hội họp, Hội ND các cấp đã lồng ghép thêm nhiều nội dung về phổ biến pháp luật.


Việc tuyên truyền bằng tài liệu được các cấp Hội triển khai tùy theo điều kiện của từng đơn vị như thông qua bảng tin, pa nô, áp phích, đặc biệt tờ gấp tuyên truyền phát tận tay cho người dân đã phát huy thế mạnh.


Những năm qua, Hội ND tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan in 11.000 tờ gấp, 8.000 cuốn Sổ tay pháp luật tuyên truyền về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Môi trường, Luật Đất đai…


Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật được tổ chức với nhiều hình thức như thi vấn đáp, viết, thi dưới hình thức sân khấu hóa được cán bộ Hội nhiệt tình hưởng ứng như thi tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính, Luật giao thông đường bộ, bộ Luật lao động sửa đổi bổ sung, bảo hiểm xã hội, pháp lệnh phòng chống mại dâm được 42 cuộc với 2.100 hội viên tham gia.


Hội cũng được cung cấp 20 đầu sách về pháp luật từ Trung ương Hội để tuyên truyền tới hội viên, nông dân.


Song song với đó, Ban Thường vụ Hội ND các cấp cũng tập trung phổ biến những bộ luật, chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người nông dân. Đồng thời tổ chức lấy ý kiến và hướng dẫn lấy ý kiến vào các dự án luật.


Để giúp nông dân dễ tiếp cận những bộ luật lớn, các cấp Hội tập trung phổ biến những điều, khoản, chế định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích, trách nhiệm và nghĩa vụ của người nông dân.


Hàng năm, Hội ND các cấp đã lồng ghép vào chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ Hội và người nông dân như: Bộ Luật lao động,Luật hôn nhân gia đình, Luật bảo hiểm y tế, Luật khiếu nại tố cáo… được 156 cuộc với trên 5,460 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự.


Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục phối hợp với các ngành tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật với trên 2.800 cuộc cho khoảng 110.400 lượt người dự.


Thời gian tới, Hội ND các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của hội viên và nông dân; lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng nhằm phát huy tối đa hiệu quả các hình thức tuyên truyền.

Long Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp