Phú Thọ: Thành lập và duy trì hoạt động của 243 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”
16:43 - 12/08/2019
(KNTC)- Mười lăm năm qua, các cấp Hội ND toàn tỉnh đã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hình thức đa dạng, dễ hiểu, được tổ chức sâu rộng tới thôn, xóm, khu dân cư, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.

ảnh minh họa
Các cấp Hội trong tỉnh phối hợp với các ngành Công an, Tư pháp, Thanh tra, Tài nguyên và môi trường, UBND đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên, nông dân nâng cao hiểu biết về pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật bằng các hình thức như: Tổ chức các hội nghị tọa đàm; qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ quần chúng, qua phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, băng zôn, áp phích, qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; qua tủ sách pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở.
Qua 15 năm triển khai thực hiện, các cấp Hội đã tổ chức 378 hội nghị tập huấn, lồng ghép tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật với 18.900 lượt cán bộ, hội viên tham dự; 3.285 buổi sinh hoạt chi, tổ Hội tuyên truyền pháp luật cho 204.500 lượt hội viên nông dân tham dự.    
Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh xây dựng mô hình “Hội ND tham gia tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao; thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại thị trấn Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy) và xã Xuân Lũng (huyện Lâm Thao).
Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động của 243 Câu lạc bộ với 12.150 thành viên, được tổ chức sinh hoạt thường xuyên, trao đổi thông tin pháp luật, tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở, công tác hòa giải, vận động nông dân thực hiện và giám sát thực hiện pháp luật.
Các cấp Hội bám sát cơ sở để nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nông dân; 100% cán bộ chi Hội đều tham gia tổ hòa giải ở khu dân cư; phối hợp với các ngành chức năng tham gia hòa giải được 220 vụ việc mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nông dân.    
Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ tỉnh đến cơ sở. Có 265 Chủ tịch Hội ND cấp xã và 550 thành viên của Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” là nòng cốt cũng là tuyên truyền viên trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các buổi sinh hoạt của chi, tổ Hội. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật tới hội viên, nông dân, từ đó góp phần ổn định trật tự an ninh xã hội ở nông thôn.
Huy Khánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp