Điện Biên: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức triển khai thi hành Hiến pháp 2013
16:35 - 18/07/2019
(KNTC)- Xác định công tác tuyên truyền phổ biến, triển khai thi hành Hiến pháp cho cán bộ, hội viên là một nhiệm vụ quan trọng, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện để Hiến pháp đi vào cuộc sống.
Hội ND Điện Biên tích cực tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân   (Ảnh minh họa)


Theo đó, hàng năm Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để tuyên truyền về Hiến pháp và các luật, bộ luật.


Sau 5 năm triển khai thực hiện, đến nay trên địa bàn tỉnh, Hội ND các cấp đã tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, thi hành Hiến pháp cho 100% các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH.


Ngoài ra, các cấp Hội còn triển khai qua các cuộc họp giao ban tháng, quí, Hội nghị BCH, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đến nay đã tổ chức được 115 Hội nghị cho 2.300 lượt người tham gia.


Tỉnh Hội còn mời báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh triển khai Hiến pháp thông qua Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” cho 18 Câu lạc bộ với 820 hội viên, nông dân tham dự; tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến kiến thức pháp luật, trong đó có Hiến pháp và Luật đất đai cho 160 hội viên của 21 chi Hội tại xã Thanh Hưng huyện Điện Biên.


Hội ND các huyện, thị, thành đã tổ chức triển khai cho gần 1.800 cán bộ cơ sở, chi Hội để triển khai tới hội viên.


Kết quả, các cấp Hội đã triển khai tới 79.000 lượt hội viên thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội.


Từ năm 2013 đến nay, các cấp Hội cũng triển khai có hiệu qủa “Ngày pháp luật”; vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Kết quả đã có gần 1.500 bài dự thi.


Đồng thời, Hội cũng thường xuyên chủ động lấy ý kiến hội viên, nông dân vào các dự thảo văn bản pháp luật khi các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi.


Thời gian tới, Hội ND tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Hội, giáo dục truyền thống yêu nước; giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc...


Tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, lựa chọn những nội dung công việc phù hợp để tham gia giám sát theo Quyết định 217 và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Nhân rộng các mô hình điểm câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của các Câu lạc bộ trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp lý cho hội viên nông dân tại cơ sở.


Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức “Ngày pháp luật” gắn với đổi mới nội dung, hình thức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp Hội.


Đặc biệt coi trọng công tác tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng và phát huy các mô hình hay, sáng tạo, kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Hiến pháp và pháp luật.

Minh Hải
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp