Nam Định: Tham gia giải quyết 125 vụ khiếu nại, tố cáo của nông dân
17:05 - 16/07/2019
(KNTC)- Xác định việc tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp là nhiệm vụ quan trọng, các cấp Hội ND tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tạo  đợt sinh hoạt chính trị, nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp.

ảnh minh họa
Sau khi Hiến pháp được thông qua, Hội ND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, triển khai thi hành Hiến pháp để chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền tới hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân, đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 1.027 hội nghị giới thiệu những nội dung cơ bản của Hiến pháp cho 108.630 lượt hội viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Hội.
Công tác tuyên truyền được các cấp Hội tổ chức dưới nhiều hình thức như: Đăng tải toàn văn Hiến pháp trên website của Hội ND tỉnh, trên bản tin nông dân Nam Định và thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội, CLB “Nông dân với pháp luật”; qua đội ngũ báo cáo viên; Sổ tay hỏi đáp Hiến pháp, tờ rơi, tờ gấp do TƯ Hội biên soạn và phát hành tới các chi, tổ Hội.
Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các ngành Tư pháp, Thanh tra đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Năm năm qua, các cấp Hội đã phối hợp tư vấn cho hơn 25.060 lượt người; tham gia giải quyết 125 vụ khiếu nại, tố cáo của nông dân; tham gia hòa giải 1.661 vụ việc, qua đó hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân.     
Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh chọn xã Xuân Ninh (huyện Xuân Trường), xã Nghĩa Thái (huyện Nghĩa Hưng); xã Vĩnh Hào (huyện Vụ Bản), xã Bình Minh (huyện Nam Trực) chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “Hội ND tham gia tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”. Tại mô hình điểm, Hội ND cùng với UBND các cấp, các ngành tích cực tham gia hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân; đồng thời lồng ghép việc tuyên truyền Hiến pháp với việc thực hiện Quyết định 81 cùng với các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn; qua các phong trào và hoạt động của Hội các cấp. Hội ND tỉnh chỉ đạo cơ sở tiếp tục thành lập và duy trì hoạt động của 39 CLB” Nông dân với pháp luật” với 1.970 thành viên.  
Nhằm trang bị kiến thức pháp luật và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện Quyết định 81 cho cán bộ Hội ND cơ sở, hàng năm, Hội ND tỉnh tổ chức các lớp tuyên truyền về Hiến pháp, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai, kỹ năng nghiệp vụ tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên 1.000 lượt hội viên, nông dân.   
Nhìn chung, công tác tuyên truyền, triển khai thi hành Hiến pháp đã được các cấp Hội triển khai sâu rộng tới đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai trò của tổ chức Hội trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân cũng như trách nhiệm của hội viên trong việc thực hiện Hiến pháp.
Phương Ngân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp