Thái Nguyên: Hòa giải thành gần 3.200 vụ
17:30 - 21/06/2019
(KNTC)- Trong 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, Hội ND tỉnh đã phát 5.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về công tác hòa giải, tuyên truyền qua qua các cuộc họp thôn, xóm cho trên 1 triệu lượt người dự.
Công tác hòa giải luôn được các cấp Hội chú trọng (Ảnh minh họa)


Ngoài ra, Hội còn tổ chức 58 lớp tập huấn về Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ cho trên 800 cán bộ, hội viên; mở 27 lớp tập huấn cho gần 3.000 người về Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ gắn việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân.


Hội ND tỉnh tổ chức thành công Hội thi “Nông dân với pháp luật”, qua đó tuyên truyền các nội dung của công tác hòa giải ở cơ sở, các quy định pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy.


Hội ND tỉnh cũng ra mắt 5 CLB “Nông dân với pháp luật” với 80 thành viên tại xã Thanh Định, huyện Định Hóa; phường Lương Sơn, thành phố Sông Công; xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên; xã Tức Tranh, huyện Phú Lương; xã Lục Ba huyện Đại Từ.  


Hội ND các cấp đã triển khai tuyên truyền các văn bản Luật đến 100% cơ sở Hội, chỉ đạo cơ sở Hội kiện toàn các Tổ hòa giải; phối hợp tập huấn chuyên môn, kỹ năng và kiến thức pháp luật cho hòa giải viên từ năm 2014-2018.


Hội ND các huyện đã phối hợp với Phòng Tư pháp, tổ chức 180 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên, trong đó tập trung kỹ năng hòa giải ở cơ sở, các quy định của pháp luật về đất đai, hôn nhân gia đình cho hơn 10.800 lượt người tham dự.


Đặc biệt, Hội ND huyện Phú Bình đã phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức đội tuyển tham dự Hội thi “Hòa giải viên giỏi cấp tỉnh”. Kết quả đạt giải nhất. Đội tuyển đại diện tỉnh tham dự Hội thi “Hòa giải viên giỏi” toàn quốc Khu vực miền Bắc, đạt giải khuyến khích.


Ngoài ra, hàng năm Hội ND các huyện, thành, thị phối hợp với UBND cấp huyện, các ngành chức năng rà soát, kiện toàn, củng cố các tổ hòa giải trên địa bàn.


Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.442 Tổ hòa giải ở cơ sở, gồm 13.536 hòa giải viên, trong đó số hòa giải viên là cán bộ, hội viên, nông dân gồm 1.682 người.


Nhờ đó, công tác hòa giải trên địa bàn toàn tỉnh những năm qua đạt được nhiều kết quả. Năm năm qua, số vụ hòa giải ở cơ sở gần 4.000 vụ, số vụ hòa giải thành gần 3.200 vụ, chiềm gần 80%, số vụ không thành trên 600 vụ, chiếm trên 16%. Mâu thuần chủ yếu là tranh chấp nhỏ về đất đai, hôn nhân và gia đình, còn lại các vụ khác chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.


Quá trình hòa giải, cán bộ hòa giải của Hội không những vận dụng những quy định của pháp luật mà còn vận dụng phong tục, tập quán, tình láng, nghĩa xóm để giải quyết, phân tích, thuyết phục các bên tranh chấp tự hòa giải, thỏa thuận để kịp thời hóa giải mẫu thuẫn, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, trật tự , an toàn xã hội.


Để làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết việc thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở, hàng năm Hội ND tỉnh phối hợp Sở Tư pháp, các ngành chức năng tổ chức kiểm tra kết quả công tác triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở tại 180 xã, phường, thị trấn.


Qua kiểm tra, tổ chức Hội kịp thời nắm bắt những hạn chế, tồn tại trong công tác hòa giải để tham mưu  với cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục, từng bước nâng cao chất lượng công tác hòa giải.


Ngoài ra, Hội ND tỉnh còn tích cực chỉ đạo Hội ND các huyện, thị, thành Hội tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở theo điều kiện, tình hình thực tế tại mỗi địa phương.


Hoạt động hòa giải ở cơ sở đã thu hút sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân. Qua đó, giải quyết được các tranh chấp, khiếu nại, hạn chế phát sinh mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư nông thôn.

Hải Châu
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp