Ninh Bình: Trợ giúp pháp lý cho trên 20.600 lượt cán bộ, hội viên.
17:22 - 28/05/2019
(KNTC)- Trong 05 năm qua (2014-2018), Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tổ chức được 775 hội  nghị tuyên truyền Hiến pháp cho trên 85.250 lượt cán bộ hội viên nông dân tham dự.
Hội ND các cấp thường xuyên tổ chức nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên, nông dân


Công tác tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp đã được Hội Nông dân các cấp triển khai sâu rộng đến hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp như: Đăng tải toàn văn Hiến pháp và các văn bản, tài liệu triển khai thi hành Hiến pháp trên Website của Hội Nông dân tỉnh, Bản tin Nông dân Ninh Bình.

 
Hội ND tỉnh còn phối hợp với Báo Ninh Bình, Đài PTTH tỉnh viết tin, bài phản ánh các hoạt động của tổ chức Hội triển khai thi hành Hiến pháp; phát động hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh.

 
Kết quả đã có trên 1.835 bài viết dự thi được gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi các cấp; tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Nông dân với Hiến pháp”, sinh hoạt các Câu lạc bộ “Nông dân với phát luật”... Từ đó, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức của hội viên nông dân và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật của nông dân.

 
Ngày 15/02/2014, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 235 - KH/HNDT triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 đến cán bộ, hội viên nông dân các cấp trong tỉnh.

 
Đối với cấp tỉnh tổ chức hội nghi triển khai, học tập cho đội ngũ cán bộ chuyên trách Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân các huyện, thành phố, các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã, phường, thị trấn trong tỉnh; đối với cấp huyện tổ chức hội nghị triển khai cho các đồng chí UVBTV Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn cấp huyện; đối với cấp xã tổ chức hội nghị triển khai đến các đồng chí  UVBCH Hội Nông dân cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó.

 
Đồng thời Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phân công cán bộ hướng dẫn quán triệt triển khai thực hiện Hiến pháp ở cấp huyện và cấp cơ sở.

 
Điều 9, Hiến pháp năm 2013 quy định rõ nhiệm vụ Hội Nông dân là đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên tổ chức mình, cùng các tổ chức thành viên khác của Mặt trận phối hợp và thống nhất hành động trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 
Vì vậy, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cấp Hội Nông dân đã thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân.

 
Cụ thể: Hằng năm, Hội Nông dân phối hợp giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hội viên nông dân, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở cơ quan, giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát vật tư nông nghiệp, giám sát sử dụng Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đối Hội Nông dân các huyện, thành phố.

 
Cán bộ Hội ở cơ sở đã tham gia vào Ban giám sát đầu tư của cộng đồng để tham gia giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn khu dân cư ở các thôn xóm, tổ dân phố, cán bộ chi hội tham gia giám sát các công trình xây dựng theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Thông qua giám sát các cấp Hội tập trung tuyên truyền để nông dân nắm chắc những việc người dân được biết, được bàn, được giám sát kiểm tra, được tham gia tự quản. Vận động hội viên nông dân phát huy quyền làm chủ, tham gia bàn bạc, đóng góp, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên nông dân giúp nông dân hiểu và tuân thủ pháp luật tốt hơn, đồng thời có đầy đủ kiến thức về pháp luật để tham gia giám sát và phản biện xã hội.

 
Đặc biệt trong những năm qua các cấp Hội đã chú trọng tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, vai trò của Hội trong việc tham gia thực hiện và giám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thể hiện rõ nét được cấp ủy, chính quyền ghi nhận.

 
Trong 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân cấp huyện đã tổ chức được 129 cuộc kiểm tra, giám sát về sử dụng Quỹ HTND, 08 cuộc về sử dụng vật tư phân bón của hội viên nông dân trong sản xuất nông nghiệp.
 

Cán bộ Hội cơ sở và chi Hội trưởng tham gia Ban giám sát cộng đồng 1.250 cuộc. Tổ chức 57 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 5.756 người tham dự, tổ chức 16 lớp tập huấn lồng ghép với phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 1.000 người.

 
Hội Nông dân 8 huyện, thành phố và 143 cơ sở đã tổ chức được 3.949 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 424.991 lượt cán bộ, hội viên nông dân.

 
Hội Nông dân tỉnh hằng tháng tổ chức sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt chi bộ đều có nội dung phổ biến giáo dục pháp luật, đã tổ chức 40 buổi phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức tốt “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại cơ quan.

 
Đến nay, đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Hội Nông dân trong tỉnh ổn định với tổng số 10 người trong đó cấp tỉnh 02 người, cấp huyện 08 người. Ở cấp cơ sở xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật gồm 11.440 người là những thành viên câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.

 
Hội Nông dân các cấp đã tham gia phản biện đối với việc xây dựng các đề án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bằng nhiều hình thức khác nhau như tham gia công tác phản biện trực tiếp tại hội nghị đối thoại, phản biện gián tiếp qua hòm thư, tổ chức các buổi tọa đàm để tham gia góp ý trên các lĩnh vực.

 
Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân. Kết quả Hội Nông dân tỉnh tổ chức 09 buổi đối thoại trực tiếp với 1.470 cán bộ, hội viên nông dân về việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến nông dân; tổ chức 01 hội nghị phản biện xã hội  đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7, thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV cho 205 lượt cán bộ hội các cấp tham gia.

 
Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Hội Nông dân ở các cơ sở và chi hội trưởng trong toàn tỉnh đã tham gia vào Tổ hòa giải và phối hợp thực hiện hòa giải thành công 903 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, phối hợp giải quyết 586 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị của hội viên nông dân.

 
Hội Nông dân tỉnh tham gia 240 buổi tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh, tham gia góp ý kiến tư vấn, hướng dẫn 650 lượt nông dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo, đúng quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo và quy chế tiếp công dân của tỉnh.

 
Trong 5 năm Hội Nông dân các cấp đã tiếp 123 lượt công dân đến gửi đơn, thư khiếu nại, tố cáo và đã chuyển đơn, thư của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 
Hội Nông dân tỉnh đã phân công cán bộ tham gia 235 buổi tiếp công dân vào ngày thứ tư hàng tuần tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, tham gia góp ý kiến tư vấn, hướng dẫn 572 lượt nông dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo, đúng quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo và quy chế tiếp công dân của tỉnh.

 
Đồng thời nắm bắt tình hình khiếu nại của cán bộ, hội viên nông dân xã Thượng Hòa (huyện Nho Quan), xã khánh Hải (huyện Yên Khánh), phường Bích Đào (Thành phố Ninh Bình).
 

Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động và phối hợp với ngành Tư pháp và các ngành liên quan tổ chức 238 buổi tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 20.636 lượt cán bộ, hội viên.

 
 Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 04 lớp tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 561 đồng chí cán bộ Hội và tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

 
Hội đã cấp phát 22.411 tờ rơi, 600 đầu sách phổ biến về các nội dung của Hiến pháp năm 2013, tài liệu tuyên truyền pháp luật cho các cấp Hội và Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, 8.000 cuốn Bản tin Nông dân Ninh Bình trong đó có chuyên mục “Sổ tay pháp luật”, cho các cơ sở và 100% chi Hội.

 
Qua 5 năm triển khai, thực hiện Hiến pháp năm 2013, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt khá đồng bộ và sâu rộng, tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện.

 
 Đã chủ động tuyên truyền, phổ biến hội viên nông dân chấp hành tốt pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp