Bình Dương: Tham gia cùng chính quyền tiếp trên 4.000 lượt công dân
14:44 - 28/02/2019
(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2018, các cấp Hội trong tỉnh đã tham gia 397 buổi tiếp công dân , đã tiếp 4.292 lượt người đến khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị.

(Ảnh minh họa)

Chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai như công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc các dự án Đại học quốc gia, khu liên hợp công nghệ- dịch vụ và đô thị Bình Dương; các khu dân cư trên địa bàn thị xã Thuận An, Dĩ An; các tranh chấp đất đai trong nội bộ thân tộc; việc cấp và thu hồi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, các khiếu nại liên quan đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng, môi trường…

Song song với quá trình giải quyết đơn thư, các cấp Hội đã tham gia phối hợp với Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, xã phường, tổ hòa giải khu, ấp qua đó đã tham gia hòa giải thành 804/996 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn ở địa phương (đạt 80,73%), 193 vụ việc hòa giải không thành được hướng dẫn, chuyển theo thẩm quyền quy định.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 597 tổ hòa giải cơ sở đều có cán bộ Hội tham gia và 82 xã, phường, thị trấn đều có cán bộ Hội tham gia Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai. Các cấp Hội đã tham gia đối thoại giải quyết 386/489 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trong quá trình tham gia giải quyết ở những điểm nóng, Hội ND đã chủ động phối hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiến hành 144 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 963 trường hợp, phổ biến, tư vấn pháp luật cho 4.725 người; cung cấp 14.115 tờ rơi, tờ bướm pháp luật được biên soạn dưới dạng hỏi- đáp về các lĩnh vực thuộc Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, cấp phát 348 quyển sổ tay pháp luật để giúp cho nông dân nắm và chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.

Trong đó, các cấp Hội còn tham gia tổ chức thành công 12 Hội thi tìm hiểu pháp luật có 5.872 lượt hội viên, nông dân tham dự. Trong đó có 02 Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật” bằng hình thức sân khấu hóa vè An toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống bạo lực gia đình có 154 thí sinh dự thi và hơn 1.200 lượt cán bộ, hội viên tham dự cổ vũ.

Phát triển mạng lưới câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, hiện nay toàn tỉnh đã xây dựng được 68 Câu lạc bộ với 2.235 thành viên nòng cốt. Các thành viên đã tích cực tham gia cùng các cấp, các ngành tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.

Nhờ sự chủ động tham gia cùng chính quyền và các ngành chức năng trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân góp phần nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, nông dân tự giác tuân thủ và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân, tích cực tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, phát triển kinh tế./.

Bùi Hồng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp