Hà Nam: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho 137.575 lượt hội viên nông dân
17:15 - 21/02/2019
(KNTC)- Trong năm 2018, Hội ND tỉnh đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 137.575  lượt hội viên nông dân, đạt 116% kế hoạch đề ra; Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 5.887 lượt người, đạt 127,3% kế hoạch; phối hợp giải quyết 347 đơn thư khiếu nại tố cáo (KNTC) của nông dân; hòa giải thành công 224 vụ.
Hội ND Hà Nam tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân

Hội ND tỉnh đã kiểm tra giám sát định kỳ triển khai Quy định số 124- QĐ/TW ngày 2/2/2018 của BCH Trung ương đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên.
 

Trong năm toàn tỉnh tổ chức 725 cuộc kiểm tra tại 94% cơ sở hội, 48% chi hội; nội dung tập trung vào kiểm tra thực hiện chỉ tiêu công tác Hội, công tác chỉ đạo xây dựng mô hình và các nguồn vốn vay. Trong đó đã phối hợp với Ngân hàng CSXH tổ chức kiểm tra công tác quản lý nguồn vốn vay tại 72 cơ sở, 246 tổ vay vốn, hội thuộc 6/6 huyện, thành Hội.


Hội cũng đã triển khai kế hoạch giám sát chung đến cơ sở và đơn vị được chọn tổ chức giám sát điểm tại UBND huyện Lý Nhân “về hiệu quả mô hình sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh liên kết với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao” Hội ND huyện Lý Nhân tổ chức giám sát thực hiện chính sách pháp luật về cải cách thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công huyện…

 
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chủ động làm việc với Cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản là Sở NN&PTNT dự kiến tổ chức hội nghị phản biện vào nội dung Dự thảo Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”. Ngày 5/11/2018 Sở NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị tham gia dự thảo Đề án lần 1 dự kiến tổ chức Hội nghị phản biện trong tháng 12/2018.


 Kết quả thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên nông dân.
 

Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đã phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nông dân, hòa giải tại cơ sở. Chủ động tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; duy trì hoạt động, thành lập mới 14 CLB  Nông dân với pháp luật  nâng tổng số là 475 CLB và 350 tủ sách pháp luật tại cơ sở.
 

Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 137.575  lượt hội viên nông dân, đạt 116% KH đề ra; Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 5.887 lượt người, đạt 127,3% KH đề ra; phối hợp giải quyết 347 đơn thư KNTC của nông dân; hòa giải thành công 224 vụ.

 
Tiếp nhận và xử lý 27 đơn thư khiếu nại của nông dân; chỉ đạo HND huyện Kim Bảng xác minh giải quyết đơn cầu cứu của bà Hồ Thị Mì xã Đại Cương; chỉ đạo xác minh giải quyết “Đơn kêu cứu khẩn cấp” của bà Nguyễn Thị Chự xóm 9, thôn Siêu Nghệ xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng thực hiện chỉ đạo của TW Hội. Thông qua đó góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp, không phát sinh điểm nóng, ổn định an ninh trật tự ở địa phương.


Ngoài ra, Hội cũng tập hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị, nguyện vọng của nông dân để phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

         
 Thực hiện tốt các hình thức dân chủ trong cơ quan theo tinh thần Nghị Định số 04/2105/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về  thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức hội nghị cán bộ công chức, người lao động, dân chủ thảo luận; bổ sung kịp thời Quy chế và Quy định chi tiêu nội bộ cơ quan.

 
Tăng cường giáo dục rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên công chức, người lao động thực hiện nguyên tắc ứng xử chuẩn mực đạo đức của người cán bộ công chức, viên chức nơi công sở; phát huy vai trò giám sát của Ban thanh tran nhân dân, của cán bộ công chức và người lao động trong thực hiện chế độ chính sách, quy định của cơ quan; xây dựng khối đoàn kết nội bộ, nơi cư trú và ngoài xã hội, ý thức cao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn tiêu cực ở cơ quan, đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ.
 

Thực hiện QCDC gắn với cải cách hành chính ở tất cả các mặt: cải cách thể chế hành chính, tổ chức bộ máy, chất lượng cán bộ công chức, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính.

 
Phối hợp thường xuyên định kỳ với các ban ngành, cấp ủy các huyện, thành phố thông qua ký kết các chương trình phối hợp liên tịch, phối hợp ngành để thực thi nhiệm vụ của mỗi bên đồng thời tạo điều kiện thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội một cách công tâm, dân chủ.

 
Trong năm 2019, các cấp Hội tiếp tục xây dựng, triển khai kịp thời công tác kiểm tra giám sát, phản biện năm 2019. Đăng ký, xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề, phản biện xã hội năm 2019.

 
Tiếp tục phối hợp giám sát, tham gia phòng chống sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng năm 2019;  Tiếp tục phối hợp giám sát hoạt động Quỹ HTND; vốn vay ngân hàng CSXH, giám sát chất cấm trong chăn nuôi, vật tư nông nghiệp...

 
Chủ động công tác phối hợp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội ND cơ sở về nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền pháp luật trợ giúp pháp lý    Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Nam.

Hào Long
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp