Nghệ An: Hòa giải thành hơn 700 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân
16:16 - 07/01/2019
(KNTC)- Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, hàng tháng Hội ND các cấp tham gia tiếp công dân tại trụ sở UBND cùng cấp đúng kỳ, tham gia đoàn liên ngành giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo khi có yêu cầu của UBND cùng cấp.

ảnh minh họa
Năm 2018, Hội ND các cấp phối hợp với các ngành chức năng tổ chức đối thoại với dân, giải quyết những vướng mắc bức xúc của hội viên, nông dân, tăng cường kiểm tra giám sát công tác khiếu nại, tố cáo, giải đáp những thắc mắc để người dân nắm rõ chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài, gây mất niềm tin cho người dân.

Hội ND tỉnh tiếp nhận và giải quyết 02 đơn thư, cấp huyện nhận được 27 đơn thư, cấp xã nhận được 103 đơn thư, trong đó đã giải quyết thành 57 đơn thuộc thẩm quyền của Hội;  Hội tham gia hòa giải thành 764 vụ việc mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nông dân, qua đó giải quyết tình trạng bức xúc, mâu thuẫn, khiếu kiện trong nông dân, nông thôn.

Các cấp Hội triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Quyết định 2111 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, Hội ND tỉnh đã phối hợp tuyên truyền pháp luật được 956 cuộc cho cán bộ Hội tham gia tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý với 31.333 lượt người; tổ chức 04 lớp tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật cho 400 học viên thành phần là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban thường vụ Hội ND cơ sở, chi Hội trưởng; cộng tác viên Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật",  hòa giải viên và hội viên, nông dân tại xã Quỳnh Vinh (Thị xã Hoàng Mai), xã Nghi Khánh (huyện Nghi Lộc), xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên), xã Nam Lĩnh (huyện Nam Đàn).

Tiếp tục duy trì các hoạt động mô hình điểm về tuyên truyền phổ biến pháp luật ở 26 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại 17 huyện và bổ sung tăng thêm đầu sách ở các tủ sách pháp luật.

467/467 cơ sở Hội tổ chức học tập Pháp lệnh 34 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; 5617/5617 chi Hội tham gia xây dựng hương ước, quy ước phù hợp với điều kiện từng nơi và tham gia ban chỉ đạo thực hiện QCDC. Các cấp Hội coi việc thực hiện QCDC cơ sở là giải pháp cơ bản để giải quyết tình trạng bức xúc, mâu thuẫn, khiếu kiện trong nông dân.  Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Trung ương Hội liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp và nông thôn đều được thông báo quán triệt đến hội viên, nông dân của 467 cơ sở Hội.

Năm 2018 tỉnh Hội tổ chức tập nghiệp vụ công tác Hội và các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của TƯ Hội, của tỉnh ủy, UBND tỉnh cho cán bộ chuyên trách các huyện, thành, thị Hội và các cơ sở Hội, trong đó 5617/5617 chi Hội, 467/467 cơ sở hội không có đơn thư vượt cấp.

Các cấp Hội đã chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức công tác tiếp cán bộ, hội viên, nông dân đến khiếu nại, tố cáo, nhằm đảm bảo sự thống nhất ý chí và hành động, nâng cao sức chiến đấu, đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp