Lạng Sơn: Hội ND phối hợp giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn nông thôn
14:09 - 28/12/2018
(KNTC)-  Theo đó, Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân. Vận động nông dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư.
Nông dân thể hiện chính kiến với chính quyền tại các buổi họp với công dân (ảnh minh họa)


Các cấp Hội luôn chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, xây dựng và duy trì 75 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.


Nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Hội tổ chức được trên 5.000 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 267.000 lượt hội viên, nông dân; phối hợp trợ giúp pháp lý cho trên 14.000 lượt hội viên, nông dân; tham gia hòa giải thành 2.501 vụ.


Các cấp Hội đã phối hợp với chính quyền cùng cấp tham gia tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân được 2.870 đơn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn nông thôn.

 
Đối với công tác tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc tại vùng sâu, vùng xa, từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội ND phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện, xã biên giới, lực lượng vũ trang tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương được 688 buổi cho 34.189 lượt hội viên, nông dân.


Đồng thời, tham gia phối hợp trợ giúp pháp lý cho 2.927 lượt người; duy trì hoạt động 75 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” góp phần kéo giảm tình hình các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.


Hàng tháng, lãnh đạo Hội ND các cấp phối hợp với các ngành tham gia tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 447 cuộc với 1.200 lượt công dân. Hội ND cơ sở tham gia hoà giải thành 566 vụ việc, góp phần giảm thiểu khiếu kiện vượt cấp.

 
Đặc biệt, đối với công tác giám sát, phản biện xã hội, Ban Thường vụ HND tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, chỉ rõ mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, chỉ đạo HND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch triển khai kiểm tra, giám sát chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.


Ban Thường vụ cũng yêu cầu các huyện, thành Hội chuẩn bị tốt các nội dung, yêu cầu đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát khách quan, trung thực; thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, nhiệm vụ trong tham gia hoạt động giám sát.


Trong đó, trọng tâm là giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; điều kiện về đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

Ngọc Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp