Lâm Đồng: Tham gia giải quyết trên 1.300 đơn thư khiếu nại, tố cáo
15:48 - 27/12/2018
(KNTC)- Năm 2018, Hội ND tỉnh  đã đẩy mạnh công tác tham gia cùng chính quyền và các ban, ngành chức năng tiếp công dân và giải quyết 1.366 đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân.

(Ảnh minh họa)
Công tác tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cáo của nông dân đã được Hội ND tỉnh chủ động  xây dựng Kế hoạch từ đầu năm trong đó đề xuất cách thức tham gia phối hợp, lịch tham gia tiếp công dân và kết hợp công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đều bố trí cán bộ tham gia tiếp hội viên, nông và xử lý đơn thư. Khi nhận đơn thư, cán bộ Hội có trách nhiệm phân loại; đối với những đơn thư thuộc thẩm quyền của Hội thì tiến hành giải quyết, đơn thư không thuộc thẩm quyền thì Hội tham gia giải quyết cùng với các ngành chức năng. Cán bộ tiếp hội viên, nông dân còn có nhiệm vụ giải thích, hướng dẫn, trả lời cho hội viên, nông dân biết về pháp luật, hướng dẫn gửi đơn đúng nơi, đúng chỗ tránh vượt cấp….

Cùng với công tác tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tại cơ sở các tổ hòa giải chi, tổ Hội trực tiếp hòa giải nhiều mâu thuẫn nhỏ, xích mích trong gia đình, quan hệ xóm giềng; tranh chấp về quyền và lợi ích phát sinh từ quan hệ dân sự… có 802 vụ tranh chấp, mâu thuẫn được Hội hoà giải, trong đó 356 vụ hòa giải thành. Nhiều vụ mâu thuẫn, phức tạp, cán bộ Hội phối hợp với tổ hòa giải của chính quyền, phân tích và tư vấn giúp hội viên, nông dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình đúng quy định.

Góp phần không nhỏ trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngay tại cơ sở , đó là mạng lưới hoạt động của các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Hiện nay, trên toàn tỉnh đã xây dựng được 78 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 2.699 thành viên, là mạng lưới cộng tác viên hòa giải tại các chi Hội.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân được thực hiện đa dạng bằng nhiều hình thức như: thông qua Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, qua các phương tiện thông tin đại chúng, Bản tin Công tác Hội; gắn với lực lượng tuyên truyền viên, cộng tác viên. Trong năm, các cấp Hội phối hợp tổ chức được 276 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  cho 10.468  lượt hội viên, nông dân, trong đó 75% buổi được tổ chức tại cơ sở, địa bàn dân cư; tổ chức 70 buổi tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 2.043 lượt hội viên, nông dân.

Mặt khác, các cấp Hội đã tích cực tham mưu với cấp ủy, phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng Quy chế thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã thông qua việc tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và công khai cho hội viên, nông dân biết như: các dự án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kế hoạch vay vốn, mức huy động các khoản đóng góp của nhân dân, quy trình, thủ tục hành chính; các chương trình dự án của nhà nước, của địa phương, của Hội ND được công khai qua đó phát huy quyền làm  chủ của hội viên, nông dân góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh.

Nhờ làm tốt công tác phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã góp phần giảm hẳn số lượng đơn thư khiếu nại vượt cấp của nông dân. Quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm thực hiện đồng thời nâng cao trách nhiệm của chính quyền và các ban, ngành trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân./.

 
Hải Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp