Hội ND Gia Lai: Phối hợp tiếp gần 2.500 lượt công dân
15:01 - 12/12/2018
(KNTC)-   Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân, những năm qua, Hội ND các cấp luôn quan tâm đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác này.
Hội ND các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại các cơ sở Hội (Ảnh minh họa)Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên - Môi trường nhằm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho hội viên, nông dân.


Hàng năm, tỉnh Hội đều cụ thể hóa thành chương trình hành động chỉ đạo Hội ND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và coi đây là một nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua trong năm.


Trong quá trình thực hiện, các cấp Hội đã đổi mới, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý như: Tập huấn, hội thi kiến thức pháp luật, trang bị tài liệu sinh hoạt chi Hội, thành lập câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, mô hình “Ngày pháp luật”, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và đài truyền thanh cơ sở, Bản tin nội bộ.


Các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 1.295.000 lượt hội viên, nông dân; phối hợp tổ chức 1.450 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được cho 101.507 lượt người; phối hợp tổ chức 44 hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng hoà giải; phát 6.740 tờ rơi, 943 đầu sách pháp luật và một số luật cơ bản phục vụ công tác tuyên truyền tại các cơ sở Hội.


Các cấp Hội tham gia cùng chính quyền tiếp 2.474 lượt công dân định kỳ qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đối thoại, giải quyết những vướng mắc, bức xúc của hội viên, nông dân.


 Bên cạnh đó, các cấp Hội luôn tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, trong tổng số 6.263 vụ việc hòa giải ở các cấp thì Hội đã trực tiếp hòa giải là 1.211 vụ (số vụ hòa giải thành 969); phối hợp giải quyết 652 đơn thư khiếu nại, tố cáo; 100% tổ hoà giải ở các thôn, làng, tổ dân phố đều có đại diện của tổ chức Hội tham gia.Đến nay, Hội ND tỉnh xây dựng được 17 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, nâng tổng số toàn tỉnh lên 69 Câu lạc bộvới gần 3.500 thành viên; trang bị 69 tủ sách với khoảng 50 đầu sách pháp luật để phục vụ nông dân tìm hiểu, nghiên cứu.


Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý ở Hội ND các cấp đã góp phần hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật; hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp trên địa bàn.

 

Kim Kỳ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp