Bình Thuận: Phối hợp thực hiện trên 2.800 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
15:01 - 12/12/2018
(KNTC) – Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 81của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp với Hội ND cấp huyện và cơ sở.

Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật góp phần bảo đảm trật tự xã hội ở nông thôn, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của bà con nông dân (Ảnh minh họa)


10/10 huyện, thị xã, thành phố, 127/127 cơ sở thành lập Ban chỉ đạo 81 đồng thời các cấp Hội ND đã xây dựng Quy chế hoạt động và phân công từng thành viên trong Ban chỉ đạo.


 Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh đã triển khai 12 mô hình điểm Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật” tại 12 xã, phường, thị trấn tại 9/10 huyện, thị, thành phố.


Qua việc xây dựng mô hình điểm, vai trò, uy tín của Hội được nâng cao, cán bộ Hội tích luỹ được nhiều kiến thức, kinh nghiệm nhất là trong vận động hội viên, nông dân tổ chức hòa giải tại cơ sở.


Đến nay, toàn tỉnh đã nhân rộng 37 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật” đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Từ khi các mô hình hoạt động đã giúp hội viên nông dân tìm hiểu thêm kiến thức về pháp luật, giảm tình trạng khiếu kiện và các mâu thuẫn nhỏ được giải quyết tại tổ hòa giải.


Nhờ sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo và phối hợp giữa chính quyền và các ngành liên quan, Hội ND các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đạt kết quả tích cực.


 Các cấp Hội đã tổ chức 2.814 buổi tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú qua hệ thống phát thanh, truyền hình, báo, bản tin, Website, sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt các tổ vay vốn cho 275.710 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; phát 2.065 cuốn tài liệu và 202.994 tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền pháp luật tới đông đảo hội viên, nông dân trên địa bàn; xây dựng 62 tủ sách pháp luật gồm hàng trăm đầu sách pháp luật đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của hội viên, nông dân từng bước giúp bà con hiểu và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.   


Hội ND các cấp đã tham gia cùng các cấp chính quyền, các ngành liên quan tiếp 31.812 lượt công dân; đồng thời phối hợp trợ giúp pháp lý lưu động 1.912 cuộc cho 509.661 lượt hội viên, nông dân.


Đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có tính chất phức tạp, kéo dài liên quan đến quyền, lợi ích của bà con nông dân, Hội ND các cấp đã chủ động tham mưu cho UBND mời các cơ quan liên quan cùng tham gia đối thoại trực tiếp với hội viên, nông dân.


Qua đó, giúp bà con hiểu hơn về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước khi thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm thiểu bức xúc cho nông dân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án.


Đồng thời, các cấp Hội còn tham gia giải quyết 13.708 vụ việc khiếu nại, tố cáo (trong đó Hội ND tỉnh đã phối hợp giải quyết 5.015 vụ, Hội ND huyện đã tham gia giải quyết 4.358 vụ, Hội ND xã đã tham gia giải quyết 4.335vụ); củng cố, thành lập mới 715 tổ hòa giảivới 4.850 hòa giải viên là cán bộ chi, tổ Hội.


Hội ND các cấp đã trực tiếp hòa giải thành công 645 vụ và tham gia với các ngành, đoàn thể ở cơ sở hoà giải thành công 12.826 vụ; số vụ còn lại chuyển cấp có thẩm quyền hoặc tòa án giải quyết; góp phần bảo đảm trật tự xã hội ở nông thôn, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, vừa nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.


Những địa phương làm tốt công tác hoà giải đó là: Thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết, huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Đức Linh.


Thời gian tới, Hội ND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo 81 cấp huyện và cơ sở; duy trì hiệu quả mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” gắn với thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; phối hợp xử lý kịp thời đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nông dân mới phát sinh cũng như những vụ việc tồn đọng nhằm hạn chế thấp nhất phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp.
 

Mai Hiền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp