Bắc Kạn: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 235 ngàn hội viên, nông dân
15:01 - 12/12/2018
(KNTC) - Những năm qua, Hội ND tỉnh đã tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.
Hội ND tỉnh đã tổ chức quán triệt nội dung các văn bản liên quan đến công tác phổ biến giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đến cán bộ Hội từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở bằng nhiều hình thức (Ảnh minh họa)


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chủ động ký kết chương trình phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND các huyện, thành phố phối hợp với các ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức triển khai phổ biến giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân.


Hội ND tỉnh đã tổ chức quán triệt nội dung các văn bản liên quan đến công tác phổ biến giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đến 100% cán bộ Hội từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở bằng nhiều hình thức như: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, lồng ghép với sinh hoạt chi Hội.


Các cấp Hội còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 5.705 buổi tuyền truyền về các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật với nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ, quyền lợi của hội viên như: Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai năm 2013, Luật An toàn giao thông, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho 235.076 lượt cán bộ, hội viên, nông dân thông qua các hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên Bản tin nông dân.


Để nâng cao hiệu quả các hình thức tuyên truyền, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND huyện, thành phố xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật từ tỉnh đến cơ sở.


Bên cạnh đó, Hội còn thành lập các nhóm cộng tác viên từ 3-5 thành viên là tuyên truyền viên, thành viên Ban hòa giải và tư vấn pháp luật trong cộng đồng dân cư; phối hợp với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Thanh Tra, Tư phápmở 55 lớp tập huấn, bồi dưỡng pháp luật cho 2.327 lượt cán bộ Hội các cấp và hội viên, nông dân tại địa phương.


Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, Hội ND các cấp còn phối hợp với các trung tâm trợ giúp pháp lý, ngành tư pháp tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, nhất là việc thực hiện các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Trong 5 năm, các cấp Hội đã tổ chức 403 buổi trợ giúp pháp lý cho 11.448 lượt hội viên, nông dân tham gia.Bình quân mỗi năm có 2.300 hội viên, nông dân được tư vấn, trợ giúp pháp lý.


Cùng với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các cấp Hội còn phối hợp tham gia giải quyết 158 đơn, thư khiếu nại, tố cáo (chủ yếu là tranh chấp đất đai); hoà giải thành 289 vụ mâu thuẫn trong hội viên, nông dân.


Các buổi hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là cơ hội để cán bộ, hội viên, nông dân được nghe, được tiếp cận với các văn bản quy định pháp luật, đồng thời giải quyết những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở đã góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, khiếu kiện vượt cấp.


Đồng thời, Hội ND tỉnh phối hợp cung cấp hơn 5.300 đầu sách pháp luật mới như: Sổ tay phổ biến pháp luật, Câu hỏi đáp về Luật khiếu nại, Luật tố cáo, tờ rơi pháp luật cho các chi Hội và các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật" tại địa phương.


Hội ND tỉnh đã xây dựng mô hình thí điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở 08 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" tại 8 huyện, thành Hội với 400 thành viên tham gia sinh hoạt.


Mỗi Câu lạc bộ được trang bị 01 tủ sách pháp luật với hơn 100 đầu sách, sổ tay và các loại tờ rơi pháp luật. Thông qua hoạt động của Câu lạc bộ đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật của các thành viên.


Thành viên Câu lạc bộ là tuyên truyền viên góp phần tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và công tác hòa giải tại nơi cư trú.


Các Câu lạc bộ đã tổ chức 64 lớp tuyên truyền pháp luật cho 3.480 lượt hội viên, nông dân. Đồng thời, các thành viên Câu lạc bộ còn tích cực tham gia trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý.


Có thể thấy, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đã góp phần hạn chế việc vi phạm pháp luật, khiếu kiện sai, khiếu kiện vượt cấp ở địa phương, nhờ đó tình hình an ninh, trật tự ở nông thôn luôn được đảm bảo.
 

Bảo Lê
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp