Quảng Trị: Phối hợp giải quyết 1.038 đơn thư của bà con nông dân
15:24 - 15/11/2018
(KNTC)- Sau bốn năm tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về pháp luật nên việc khiếu nại, tố cáo tại địa phương có chiều hướng giảm, hạn chế được tình trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp.
Ban Chỉ đạo 81 tỉnh Quảng Trị kiểm tra thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg tại huyện Hải Lăng


Hội Nông dân các cấp phối hợp với ngành tư pháp cung cấp hàng ngàn tờ gấp, hàng trăm cuốn sách hỏi đáp về tuyên truyền pháp luật cho nông dân; Tổ chức 4.385 buổi tuyên truyền pháp luật cho 223.375  lượt hội viên.


Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Thông tin &Truyền thông đề nghị Bưu điện tỉnh chỉ đạo các Điểm Bưu điện Văn hóa các xã bám sát nội dung triển khai thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, chọn lọc nội dung tuyên truyền phù hợp với đối tượng, địa bàn của từng xã để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tư vấn pháp luật; góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.


Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hòa giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân không ngừng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nông dân; tích cực tham gia đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân, có biện pháp giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nông dân; vận động, hướng dẫn nông dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo và văn bản xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan chức năng.


Từ đó tình trạng khiếu nại, khiếu kiện được giảm dần. Người dân nắm rõ hơn các luật như: Hiến pháp 2013, Luật Đất đai 2013, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Môi trường, Luật Chính quyền địa phương, Luật HTX, Luật Hôn nhân gia đình.

 
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cho nông dân, được chính quyền các cấp quan tâm, định kỳ tiếp công dân hàng tháng Hội Nông dân các cấp được UBND các cấp mời tham gia, nhất là các nội dung liên quan đến hội viên nông dân.


Phần lớn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nông dân chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, thu hồi đất, chính sách đất đai về hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị; khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị phản ánh liên quan đến hỗ trợ, đền bù sau sự cố Formosa….

 
Sau các buổi tiếp công dân định kỳ, UBND tỉnh đã ban hành các Thông báo về kết quả tiếp công dân cũng như các văn bản giao các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, xác minh, giải quyết để trả lời cho công dân được rõ. Hội Nông dân các cấp tham gia cùng với các ngành chức năng tiếp dân và tiếp nhận 1.267 đơn thư đã phối hợp giải quyết 1.038 đơn thư của bà con nông dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

 
Cùng với việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác trợ giúp pháp lý và tư  vấn pháp luật được các cấp Hội phối hợp thực hiện có hiệu quả. Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức được trên 100 đợt khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân và 150 đợt trợ giúp pháp lý lưu động về cơ sở.


Qua đó đã kết hợp tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật và văn bản pháp luật mới được ban hành có liên quan mật thiết với người dân, trực tiếp tiếp nhận và thực hiện tư vấn tại chỗ gần 3.000 vụ việc, trong đó đối tượng là hội viên, nông dân chiếm trên 90 %.


Hội Nông dân các cấp đã tham gia trong 380 tổ hòa giải, trong những năm qua đã tổ chức hòa giải tại chỗ 1.498 vụ, trong đó Hội trực tiếp hòa giải là 247 vụ và tham gia hoà giải thành 973 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.

 
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng, duy trì hoạt động, củng cố Câu lạc bộ nông dân với pháp luật; chỉ đạo xây dựng 02 mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” do Trung ương Hội phân bổ.
 

Nhờ các kết quả trên đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân để tuân thủ pháp luật, áp dụng vào cuộc sống và bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Thắng Cao
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp