Tp Hồ Chí Minh: Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 280 nghìn lượt hội viên, nông dân
15:38 - 10/10/2018
(KNTC) - Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, thành Hội đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân, để từ đó nông dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật.
Hội ND các cấp đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về pháp luật (Ảnh minh họa)


Thành Hội cũng chú trọng kiểm tra việc tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân; giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội. Đồng thời tích cực xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.


Thành Hội tập trung chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, các kết luận chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng, ý kiến tham gia đóng góp phản ánh trực tiếp của nông dân đối với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội.


Đồng thời, thành Hội còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các ban, ngành chức năng, tổ chức đoàn thể làm tốt công tác hoà giải trong nội bộ nông dân, hoà giải trước, trong và sau khiếu kiện; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân. 


Trong quá trình tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân, Hội ND các cấp đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 270.949 lượt hội viên, nông dân; trợ giúp pháp lý cho 32.532 trường hợp; tham gia hòa giải 7.426 cuộc, tỷ lệ hòa giải thành đạt 66,05%; tiếp nhận 3.215 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó các cấp Hội đã phối hợp giải quyết 2.156 đơn thư góp phần hạn chế tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong nông dân, nhất là trong việc khiếu nại đông người góp phần ổn định chính trị, xây dựng tình làng nghĩa xóm trong khu dân cư.
 

Ngoài ra, các cấp Hội trên địa bàn còn phối hợp với ngành Thanh tra, Tư pháp tỉnh trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.


Đồng thời, trực tiếp tiếp xúc tại các buổi tiếp công dân để tiếp nhận ý kiến phản hồi, các đơn, thư khiếu kiện của nông dân, cùng UBND tỉnh và UBND cùng cấp và các ngành chức năng tham gia thực hiện giải quyết  các vụ việc khiếu kiện, tranh chấp nhằm giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nông dân nhằm hạn chế đơn thư, khiếu kiện vượt cấp.


Thời gian tới, các cấp Hội từ cấp thành phố đến huyện, xã thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý, hòa giải, giải quyết mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nông dân ngay từ cơ sở; gắn với tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở cho cán bộ, cộng tác viên, tuyên truyền viên và thành viên các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; phối hợp tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại đơn vị hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị góp phần ổn định an ninh, chính trị, xã hội tại địa phương.

 

Thanh Lê
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp