Thái Nguyên: Xây dựng mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ
14:52 - 30/10/2018
(KNTC)- Năm 2018, xã Lục Ba, huyện Đại Từ được chọn xây dựng mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81 về Hội ND tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực  hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội.

(ảnh minh họa)

Đây là xã nằm ở phía Nam huyện Đại Từ, là xã thuần nông và chịu sự bán ngập của Hồ Núi Cốc. Nhìn chung bộ mặt nông thôn đã có khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên, với địa bàn hoạt động phức tạp, kiến thức về pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật của nhân dân tại địa phương chưa cao, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, tình hình vi phạm pháp luật, các hiện tượng tiêu cực còn xảy ra trên địa bàn. Trước thực trạng đó, Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình điểm về  “Hội ND tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực  hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”; triển khai các nội dung xây dựng mô hình thiết thực, phù hợp với mặt bằng nhận thức pháp luật của người dân.

Hội ND xã tham mưu cho UBND xã thành lập Ban Chỉ đạo 81 gồm 9 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, thành lập “Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật” với 42 thành viên và 05 thành viên Ban chủ nhiệm  đồng thời, tổ chức hội nghị ra mắt và tập huấn kỹ năng tổ chức, điều hành hoạt động của câu lạc bộ cho 50 học viên là cán bộ xã, Ban chủ nhiệm và thành viên câu lạc bộ. Hội ND tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng công tác hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 60 học viên là Chi hội trưởng, Chi hội phó nông dân, đội ngũ tuyên truyền viên, công tác viên ở các thôn xóm.

Hội ND huyện Đại Từ phối hợp với phòng tư pháp tổ chức 06 lớp phổ biến pháp luật về dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình cho 360 lượt hội viên nông dân và 02 lớp phổ biến chính sách pháp luật về quản lý, sản xuất kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp cho 120 hội viên, nông dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm đã được hướng dẫn hình thức, nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ định kỳ hàng tháng. Đến nay đã được tổ chức 07 buổi sinh hoạt với trên 300 lượt hội viên, nông dân tham gia. Nội dung sinh hoạt tập trung vào trao đổi thông tin về tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện pháp luật ở khu dân cư; các chương trình, dự án tại địa phương, việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở; tìm hiểu về các văn bản luật, văn bản, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trang bị sách pháp luật phục vụ cho sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ và công tác tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân.

Ban chỉ đạo đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội ND xã và UBND xã, quy định rõ chức năng, phạm vi hoạt động và phối hợp giữa các cơ quan tham gia; tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã. Hội đã tham gia cùng chính quyền tiếp dân, tham gia giải quyết 08 vụ việc thông qua hoà giải và trợ giúp, tư vấn pháp luật.
Có thể thấy, những hoạt động triển khai thực hiện tại mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính đã góp phần phát huy quyền làm chủ, được biết, được bàn, được kiểm tra, tạo nên sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân và khuyến khích hội viên, nông dân tích cực tham gia các phong trào của Hội, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững, toàn diện của địa phương./.

Văn Thành
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp