Hà Nam: 74.053 lượt hội viên, nông dân được tuyên truyền pháp luật
17:11 - 11/10/2018
(KNTC)- Để góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực nông thôn, các cấp Hội ND trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, công an, thanh tra, tư pháp... tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
Nam nông dân tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ pháp luật (Ảnh minh họa)


Ban Thường vụ tỉnh Hội đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch; đồng thời, quan tâm chỉ đạo sát sao các cấp Hội tích cực triển khai nhằm đẩy mạnh việc thực hiện công tác này trên địa bàn toàn tỉnh.


Ngay từ đầu năm, Hội ND tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.
 

Kết quả, đến nay, các cấp Hội tích cực phối hợp cùng với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tổ chức được 1.856 cuộc tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cho 74.053 lượt hội viên, nông dân.

 
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức hỗ trợ 376 cuộc pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật cho 7.624 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tại các cơ sở Hội trên địa bàn.
Qua đó, đã có 1.548 trường hợp hội viên, nông dân được trợ giúp kịp thời.


Nội dung chủ yếu gồm những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ dân cư, tranh chấp về đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình, về hộ khẩu, hộ tịch, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư…


Thông qua các buổi tư vấn, trợ giúp về pháp lý lưu động, các cấp Hội còn tổ chức cấp phát 9000 tờ gấp, tờ rơi có nội dung về pháp luật để hội viên, nông dân tìm hiểu.


Công tác tiếp dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân và kiểm tra giám sát việc thi hành Luật khiếu nại, tố cáo cũng được thực hiện nghiêm túc.


Theo đó, các cấp Hội đã cử thành viên tham gia vào các Tổ tiếp dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, sớm phát hiện mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nông dân.


Hội phối hợp cùng Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai xã, phường, thị trấn, các Tổ hòa giải tham gia hòa giải thành được 832 vụ (đạt 75,23%). Ngoài ra, tham gia đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 438/617 đơn (đạt 71%).


Trong đó, số đơn thư khiếu nại, tố cáo được gửi trực tiếp đến các cấp Hội là 09 đơn, thư và hiện đã giải quyết đạt 100%, không có đơn thư vượt cấp, sai thẩm quyền.


Điển hình như Hội ND huyện Kim Bảng, thực hiện quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện đã tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 19.720 lượt người và trợ giúp pháp lý cho 954 lượt người. Phối hợp với các ngành chức năng tham gia tiếp công dân 172 lượt với 203 người.
 

Hội Nông dân huyện đã tham gia cùng chính quyền giải quyết thành công 56 đơn. Nhiều vụ việc sau khi được cán bộ giải thích hội viên, nông dân đã tự nguyện rút đơn khiếu nại, tố cáo, nhờ đó giữ được tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết gắn bó trong nội bộ nông dân.

 
Hàng năm, Hội Nông dân huyện xây dựng, triển khai kế hoạch, hướng dẫn về thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo”; chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở cụ thể hoá phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.
 

Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể chính trị đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội. Chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn xây dựng mô hình điểm tại tất cả các chi Hội, đăng ký xây dựng mô hình điểm cấp cơ sở. Báo cáo hàng quý  kết quả thực hiện về Hội Nông dân huyện, tiến hành sơ kết, tổng kết gắn với sơ kết, tổng kết công tác Hội. 

 
Từ năm 2015 đến nay,  Hội đã xây dựng được 36 mô hình tại 18 xã, thị trấn, trong đó có 23 mô hình về lĩnh vực phát triển kinh tế, 3 mô hình về lĩnh vực an ninh quốc phòng; 07 mô hình về lĩnh vực văn hóa – xã hội; 03 mô hình về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị.

 
Hội Nông dân huyện xây dựng mô hình điểm “ Dân vận khéo” cấp huyện giai đoạn 2015-2018 trong tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân, ủng hộ "Hỗ trợ chăn nuôi bò vàng sinh sản cho hội viên nông dân nghèo, giúp xóa nghèo bền vững”; Mô hình điểm cấp huyện năm 2017: “Hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế hộ gia đình HVND phát triển bền vững” tại xã Thanh Sơn.

 
Các mô hình, điển hình Dân vận khéo tham gia xây dựng nông thôn mới khá phong phú, đa dạng, như: Mô hình con đường sáng xanh sạch đẹp, thu gom rác thải, bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường, mô hình chi Hội không có hội viên phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; mô hình chi Hội không có hội viên sinh con thứ 3; xây dựng các tủ sách pháp luật, các CLB nông dân với pháp luật…tủ sách pháp luật.

 
Hội cũng phối hợp tham gia cùng đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các hộ kinh doanh phân bón, thuốc thú y thuốc bảo vệ thực vật. Tổng số vụ kiểm tra năm 2017 là 76 vụ.

 
 Kết quả phạt tiền 68 vụ với tổng số tiền phạt là 35,4 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu phạt là do vi phạm nhãn hàng hóa 44 vụ; vi phạm việc niêm yết giá cả hàng hóa 15 vụ; vi phạm khác 9 vụ.

 
Hay như Hội ND thành phố trong công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về công tác chính sách tôn giáo luôn được Hội Nông dân các cấp trong thành phố quan tâm, chú trọng.
 

Trên địa bàn Thành phố hiện nay có 70 chùa, 72 chức sắc phật giáo với hơn 27 nghìn tín đồ. 18/21 phường xã có đông đồng bào theo đạo thiên chúa với hơn 12 nghìn nhân khẩu, có 25 nhà thờ, 6 nhà thờ xứ, 19 nhà thờ họ lẻ, 7 linh mục.  Trong đó có đến trên 25% các tín đồ tôn giáo hội viên hội nông dân.

 
Hội Nông dân Thành phố đã chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở tuyên truyền để cán bộ, hội viên nông dân trong toàn thành phố nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của công tác tôn giáo, tín ngưỡng  trong thời kỳ mới; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách tín ngưỡng, Tôn giáo của Đảng, Nhà nước từ trung ương đến địa phương.

 
Thông qua các bài thông tin tuyên truyền trên hệ thống phát thanh xã, phường, thông qua các lớp tập huấn, các  sinh hoạt định kỳ, lồng ghép sinh hoạt chuyên đề về các nội dung về công tác tôn giáo cho hội viên, nông dân ngay tại cơ sở.

 
Nhờ công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý đã góp phần làm giảm tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, đông người trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn tại địa phương.

Minh Tuấn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp