Hội ND Khánh Hòa: Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 10 nghìn hội viên, nông dân
09:45 - 05/03/2019
(KNTC) - Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân.
Hội ND tỉnh tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật tới đông đảo hội viên, nông dân (Ảnh minh họa)Hội ND tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp với các cấp Hội NDVN trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân và Ký Chương trình phối hợp với UBND tỉnh trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Tỉnh Hội tiếp tục chỉ đạo Hội ND huyện hướng dẫn Hội ND cơ sở tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 cấp cơ sở gắn với mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.


Tỉnh Hội xây dựng mô hình điểm tại phường Phước Long, TP Nha Trang, thành lập Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên. 


Đối với hoạt động Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, bước đầu Hội ND tỉnh đã hỗ trợ cho Câu lạc bộ một phần kinh phí và trang bị phương tiện tuyên truyền, tủ sách với một số đầu sách về pháp luật, tài liệu hướng dẫn về kỹ năng tuyên truyền pháp luật, đồng thời hướng dẫn tổ chức sinh hoạt và tuyên truyền cho các thành viên Câu lạc bộ về luật Khiếu nại, luật Tố cáo; thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND xã với Hội Nông dân xã gắn với thực hiện pháp lệnh dân chủ ở ở xã, phường, thị trấn.


Đến nay, toàn tỉnh có 72 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và lực lượng cộng tác viên hòa giải tại các chi Hội. 100% cơ sở Hội có tủ sách pháp luật với số lượng 172 tủ.


Thông qua việc xây dựng chi Hội ND văn hóa, Câu lạc bộ  “Nông dân với pháp luật”, tỉnh Hội đã phát động xây dựng tủ sách nông dân đến từng chi Hội, vận động hội viên, nông dân đọc và làm theo sách, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, tham khảo, nâng cao hiểu biết pháp luật.


Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho hội viên, nông dân luôn được các cấp Hội quan tâm, phối hợp thường xuyên với các ngành liên quan để tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân về: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Khiếu nại tố cáo; phổ biến những chính sách, pháp luật liên liên đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, thông quan các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, đã tổ chức trên 250 buổi với trên 10.200 lượt người.


Hội ND tỉnh đã vận dụng linh hoạt, hiệu quả các hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật, lồng ghép việc phổ biến giáo dục pháp luật với các chương trình khác sinh động, khả thi, có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, thích hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế.


Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền miệng thông qua các buổi hội nghị, cuộc họp, tập huấn, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt chi Hội… để giới thiệu, quán triệt nội dung các luật mới và các văn bản qui phạm pháp luật đã ban hành, qua đó đưa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đi vào thực tế, hiệu quả, thiết thực.


Ngoài ra, Hội còn cung cấp tài liệu Hỏi – Đáp pháp luật về thực hiện các quyền của người sử dụng đất; vấn đề bồi thường, tái định cư; công tác hòa giải ở cơ sở; những qui định về khiếu nại, tố cáo và một số chính sách khác phát hành đến chi Hội dùng làm tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân; duy trì phát hành Bản tin ND Khánh Hòa định kỳ mỗi quý đến các chi Hội, trong đó có chuyên mục nông dân cần biết về pháp luật được các chi Hội dùng làm tài liệu tuyên truyền đến đông đảo hội viên, nông dân; tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia thực hiện Luật Bảo vệ môi trường.


Nhìn chung tình hình nhận thức pháp luật và thực hiện pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh đã được nâng cao, hạn chế được tình trạng vi phạm pháp luật, nhờ đó việc triển khai thực hiện hoạt động công tác Hội và các phong trào nông dân đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
 

Bảo Lê
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp