Hội ND thành phố Hồ Chí Minh: Phối hợp trợ giúp pháp lý cho trên 2.000 lượt nông dân
10:39 - 31/07/2018
(KNTC)- Sáu tháng đầu năm, Hội ND thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cấp Hội của Thành phố triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Các cấp Hội đã tổ chức 665 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 2.218 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)

Từ các buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đã giúp Hội ND Thành phố Hà bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội, của Thành ủy, UBND thành phố để triển khai đồng bộ và vận dụng nhiều cách thức tuyên truyền pháp luật phù hợp với điều kiện của các địa bàn thành thị và nông thôn của Thành phố. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đó chú trọng đến nội dung thuộc lĩnh vực đất đai, vay vốn ngân hàng, chuyển quyền sử dụng đất, hôn nhân và gia đình.

Thực hiện công tác phối hợp giữa UBND các cấp và các sở, ngành chức năng trong tham gia tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, các cấp Hội đã tiếp nhận và giải quyết 15 đơn thư, phối hợp với đơn vị chức năng giải quyết 385 đơn thư và tham gia hòa giải 478 vụ việc về tranh chấp đất đai, hợp đồng dân sự, bồi thường thiệt hại, mâu thuẫn gia đình… trong đó hòa giải thành 294 vụ việc, 184 vụ việc hòa giải không thành đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải đáp vướng mắc liên quan đến sản xuất, phát triển kinh tế, chính sách đền bù, hỗ trợ của Nhà nước đã vận động hội viên, nông dân chấp hành  tốt chính sách giải phóng mặt bằng, nhận tiền đền bù của các dự án trọng điểm quốc gia của Thành phố và những nơi có dự án thu hồi đất.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn triển khai tuyên truyền dến hội viên, nông dân về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thông qua nhiều hình thức đa dạng như tập huấn, sinh hoạt chi, tổ Hội trong đó chú trọng triển khai về phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội. Thành Hội đã tổ chức được 18 buổi nói chuyện chuyên đề pháp luật, 36 lớp tập huấn về phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, phát hành 16.000 tài liệu và 2.500 cuốn sổ tay tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội.

Công tác tiếp dân, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân đã giúp cho công tác tuyên truyền pháp luật dần đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng tạo điều kiện để pháp luật được thực thi trong đời sống, sản xuất qua đó củng cố, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội các cấp./.
 

Minh Quân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp