Trà Vinh: Phối hợp hòa giải thành 156 vụ việc mâu thuẫn của nông dân
16:56 - 28/06/2018
(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ , 6 tháng đầu năm, các cấp Hội tỉnh Trà Vinh đã tham gia hòa giải 233 vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân chủ yếu là đất đai, tài sản, hôn nhân gia đình, hòa giải thành 156 vụ, số còn lại chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

(Ảnh minh họa)
Kết hợp việc thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ với xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các huyện, thị, thành Hội tổ chức thực hiện. Qua đó Hội ND các xã, phường, thị trấn phối hợp cùng Ngân hàng chính sách xã hội huyện, thị, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát hộ hội viên nghèo và hộ cận nghèo vay vốn các chương trình từ Ngân hàng chính sách xã hội ở 95 tổ vay vốn, nhìn chung, các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả.

Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, các huyện, thị, thành hội đã chỉ đạo cơ sở xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác giám sát, công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Kết quả phối hợp tham gia 63 cuộc kiểm tra, giám sát  về các nội dung: cất nhà tình thương, các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, chính sách hỗ trợ cho nông dân và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Các cơ sở Hội vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia 03 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp ở các xã Ngũ Lạc, Đông Hải, Long Vĩnh, qua tiếp xúc có 72 lượt ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp với đại biểu HĐND các cấp và được đại biểu ghi nhận, giải trình về các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhất là các chính sách hỗ trợ cho nhân dân trong việc bồi hoàn, giải toả khi Nhà nước thu hồi đất ở khu Trung tâm hành chính huyện Duyên Hải.

Từ kết quả phối hợp với các Ban, ngành giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân, đa số hội viên, nông dân đã chấp hành và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật góp phần giảm hẳn số lượng đơn thư vượt cấp. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy đồng thời nâng cao trách nhiệm của chính quyền và các ban, ngành trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo quyền và nghĩa vụ của hội viên, nông dân./.
Quang Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp