Hội ND Khánh Hoà: Thành lập 119 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”
10:38 - 21/06/2024
(KNTC) - Năm 2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trảo nông dân; Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 33 của Quốc hội về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế tỉnh Khánh Hòa...


Ngoài việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các huyện, thành, thị và cơ sở thực hiện chức năng giám sát thường xuyên trên một số lĩnh vực, nhất là việc thực hiện cơ chế chính sách đầt tư cho nông nghiệp, cơ chế hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế tại các địa phương.

Hội ND tỉnh được giao giám sát 02 nội dung thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nội dung chi, mức chỉ hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh. Hội tổ chức Đoàn giám sát tại UBND các huyện: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa và Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa.

Qua giám sát, các chính sách hỗ trợ đều được người dân đồng tỉnh ủng hộ, người dân đã mạnh dạn đầu tư vốn đối ứng để phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cầu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác và tận dụng lợi thế, thế mạnh của từng địa phương.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với cán bộ, hội viên, nông dân với chủ đề “Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới” nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh tổ chức 8 lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 400 người là thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại các huyện, thị, thành Hội về: Luật Đất đai, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật thừa kế, giải đáp những thắc mắc của hội viên nông dân liên quan đến khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn thành lập và tổ chức hội nghị ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.

Đến nay, toàn tỉnh thành lập 119 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Đây là cầu nối giữa hội viên, nông dân với pháp luật, nông dân dược thông tin, được trợ giúp pháp lý, được tư vấn về pháp luật, được Câu lạc bộ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Ngoài ra, Hội ND các cấp bố trí cán bộ tham gia tiếp hội viên, nông dân và giải quyết, xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền, có nhiệm vụ giải thích, hướng dẫn, trả lời cho hội viên, nông dân biết về pháp luật, hướng dẫn gửi đơn đúng nơi, đúng chỗ tránh vượt cấp... Trong năm, các cấp Hội tham gia hoà giải thành 260 vụ việc, phối hợp giải quyết 276 đơn thư khiếu nại tố cáo của hội viên, nông dân.
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp