Thị trấn Nậm Nhùn (Lai Châu): Xây dựng mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81
09:38 - 14/12/2023
(KNTC)- Năm 2023, thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh chọn xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn. 

ảnh minh họa
Hội ND tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn để khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình và nắm bắt tình hình kinh tế - xã  hội, tình hình chấp hành pháp luật tại địa phương. Địa bàn thị trấn đang triển khai thực hiện một số chương trình dự án liên quan đến thu hồi đất và di dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở tương đối lớn; việc thực hiện bố trí diện tích đất nơi ở mới chưa phù hợp, dẫn đến sự đồng thuận của nông dân chưa cao; trình độ dân trí không đều, một bộ phận Nhân dân nhận thức về pháp luật còn hạn chế; tình hình tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn thị trấn vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp...

Hội ND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo mô hình gồm 10 thành viên; Ban Chỉ đạo mô hình xây dựng Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” thị trấn với 50 thành viên, bầu Ban Chủ nhiệm gồm 02 đồng chí, do Chủ tịch Hội ND thị trấn làm Chủ nhiệm; Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” thị trấn ban hành Quy chế hoạt động; phối hợp tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ và tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng công tác hòa giải, tư vấn, tuyên truyền pháp luật ở cơ sở cho các thành viên Câu lạc bộ; trang bị 113 cuốn sách pháp luật cho Câu lạc bộ làm tài liệu tuyên truyền.

Thành viên Câu lạc bộ là nòng cốt trong vận động hội viên, nông dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật và tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của nhân dân; kịp thời tư vấn, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nông dân. Năm 2023, các nhóm cộng tác viên phối hợp với tổ hòa giải của 05 tổ dân phố vận động, hòa giải thành 10 vụ việc ngay tại các tổ dân phố, trong đó chủ yếu là: tranh chấp ranh giới đất đai, tranh chấp tài sản sau ly hôn, thả rông gia súc phá hoại tài sản hoa màu... 

Hội ND phối hợp với UBND thị trấn xây dựng Quy chế phối hợp giữa UBND và Hội ND thị trấn trong việc thực hiện Quy chế  dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát phản biện xã hội. Hội ND tham gia 02 cuộc giám sát của HĐND thị trấn về thực hiện hỗ trợ trồng cỏ, xây dựng chuồng trại chăn nuôi trên địa bàn thị trấn và việc triển khai trồng cây quế của UBND thị trấn năm 2022; phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức 02 cuộc giám sát về chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân trên địa bàn thị trấn và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

 Nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất của nông dân, Hội tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở cho 55 cán bộ, công chức và các nhóm cộng tác viên pháp luật thị trấn; 03 hội nghị tập huấn kỹ năng công tác hòa giải, tư vấn, tuyên truyền pháp luật, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở và phổ biến các quy định về giám sát, phản biện xã hội… cho 150 lượt hội viên, nông dân trên địa bàn thị trấn.  

Trong năm 2023, Hội ND thị trấn vận động 3.271 lượt hội viên, nông dân tham gia 46 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật do chính quyền tổ chức; nội dung chủ yếu về: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật đất  đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật cư trú, Luật Bảo vệ môi trường… 

Việc xây dựng, thực hiện Mô hình luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương Hội, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quyết định 81; sự chỉ đạo của Thường trực Hội ND tỉnh, huyện và sự phối kết hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan. Qua đó tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng ở địa phương. 
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp