Hội ND Thừa Thiên Huế: Tham gia giải quyết trên 1.300 đơn thư của nông dân
15:43 - 17/10/2023
(KNTC) - 10 năm qua (2013-2023), Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tích cực phối hợp với các ngành liên quan làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.


Kết quả, các cấp Hội tham gia giải quyết 1.302 đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân liên quan đến đất đai, đền bù giải phòng mặt bằng; tham gia hòa giải thành 5.720 vụ việc.

Các cấp Hội phát huy vai trò giám sát và phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chấp hành pháp luật, tham gia hòa giải có hiệu quả ngay từ khi vụ việc mới phát sinh, góp phần làm giảm đáng kể khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Hội ND các cấp thường xuyên cử cán bộ tham gia tiếp dân định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp dân của UBND cùng cấp; Hội ND tiếp hội viên, nông dân tại trụ sở cơ quan của Hội và hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện đúng trình tự khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Hội ND tỉnh tổ chức 42 lớp tuyền truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở cho 2.520 hội viên nông dân; thành lập được 8 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 400 thành viên; phát hành 347 cuốn sách, 15.755 tờ rơi tuyên truyền về pháp luật cho hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân về chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn; giải đáp thắc mắc, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng như các vấn đề có tính chiến lược, lâu dài trên địa bàn tỉnh.

Hội ND các cấp tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu cán bộ chủ chốt của Hội tham gia ứng cử vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025... góp phần tích cực trong việc xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương.
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp