Hội ND Quảng Ninh: Tham gia trên 6.000 buổi tiếp dân
10:34 - 29/06/2023
(KNTC) - Trong 10 năm qua (2013-2023), Hội ND tỉnh ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị, thống nhất việc thực hiện trong hệ thống Hội.

Ảnh minh họa

Hội ND các cấp tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu cán bộ chủ chốt của Hội tham gia ứng cử vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về việc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả có gần 150 nghìn bài tham gia cuộc thi.

Thực hiện vai trò đại diện của nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các cấp Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia đóng góp vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn về những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của nông dân.

Hội ND tỉnh phối hợp tổ chức 10 cuộc, cấp huyện tổ chức 87 cuộc, cấp cơ sở tổ chức 904 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên, nông dân toàn tỉnh. Hội ND tỉnh tham gia 698 ý kiến, cấp huyện tham gia 434 ý kiến, cấp cơ sở tham gia 2.922 ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tham gia trên 6.000 buổi tiếp dân, trực tiếp giải quyết trên 800 đơn thư, phối hợp giải quyết trên 16.000 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Hội chủ động phối hợp tổ chức hòa giải trên 2.000 vụ mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở; tổ chức 615 buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 34.284 cán bộ, hội viên, nông dân.

Do thực hiện tốt công tác tiếp công dân, công tác đối thoại, công tác phân loại đơn thư của cả hệ thống chính trị với mục đích giải quyết đến cùng đã giúp tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày một giảm, nhất là đơn thư vượt cấp, đông người, kéo dài trên địa bàn tỉnh.
Hiền Ngô
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp