Hải Dương: Giám sát việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
14:34 - 29/06/2022
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành Kế hoạch giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.Trong đó Hội ND tỉnh giám sát nội dung: Giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo phân công của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.


Nội dung giám sát: Giám sát Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh, cấp huyện trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động.
Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bời dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68-NQ/CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.


Các chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội đã tham mưu Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh ban hành công văn số 118/CV-BĐD.HĐQT về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Trong đó chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc thực hiện chính sách đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.


Qua giám sát bằng văn bản cho thấy chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hải Dương đã tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bời dịch Covid-19 theo Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và các phòng giao dịch cấp huyện đã tiếp nhận hồ sơ vay vốn của 8 người sử dụng lao động trong tỉnh. Có thể nói, việc thẩm định hồ sơ, các quy trình nghiệp vụ theo quy định và thực hiện giải ngân cho 8 người sử dụng lao động với tổng số tiền 8.000.906.0000 đồng để trả lương cho 890 người lao động, 2.444 lượt người lao động
 
Qua giám sát đã giúp Người sử dụng lao động có kinh phí để trả lương cho người lao động kịp thời do phải ngừng việc, tạm dừng hoạt động, giúp ổn định đời sống do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ đó người lao động có sự gắn bó, chia sẻ trong lúc khó khăn, để cùng nhau phục hồi sản xuất.
         

Ngọc Tân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp