Tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp còn diễn ra khá phổ biến
16:51 - 09/03/2022
(KNTC)- Ngày 8/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã chủ trì phiên họp thứ 2, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 'Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1-7-2016 đến ngày 1-7-2021.
Cần làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở

Tính đến ngày 3/3/2022, Đoàn giám sát đã nhận được toàn bộ báo cáo của các cơ quan thuộc đối tượng giám sát. Qua nghiên cứu bước đầu cho thấy, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm.

 
Tuy nhiên, theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ gửi đoàn giám sát, so với giai đoạn 2011 - 2016, số lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước các cấp để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng. Số lượt đoàn đông người tăng nhưng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước giảm. Tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp, gửi đơn không đúng cơ quan có thẩm quyền còn diễn ra khá phổ biến…
 
 
Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thủ trưởng cơ quan hành chính ở một số nơi chưa thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng ở một số địa phương còn hạn chế, bất cập...

 
Đoàn giám sát dự kiến thành lập 2 đoàn giám sát tại 5 tỉnh, thành phố với tiêu chí là các địa phương có công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến đất đai; về thực hiện chính sách với người có công. Tại mỗi địa phương, đoàn giám sát sẽ trực tiếp xem xét, có ý kiến vào các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể.

 
Các thành viên đoàn giám sát cho rằng, trong quá trình giám sát, cần lựa chọn các vụ việc điển hình, kéo dài để tiến hành giám sát; xem xét việc ban hành các văn bản chỉ đạo của bộ ngành, địa phương và yêu cầu cơ quan Nhà nước chỉ rõ trách nhiệm cụ thể và đề xuất hướng giải quyết…

 
Phiên họp thứ 9 của UBTVQH sẽ khai mạc trong tuần này, chia làm 2 đợt với 8 ngày làm việc. Đợt 1 của phiên họp diễn ra từ ngày 10 đến ngày 17/3, trong đó có việc xem xét Báo cáo kết quả giám sát sơ bộ về chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”.
 
 
Long Hải
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp