Hội ND tỉnh Hưng Yên: Phối hợp xây dựng mô hình thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Tân Việt
12:09 - 28/02/2022
(KNTC)- Sau một năm xây dựng mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” cán bộ, hội viên, nông dân xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ được nâng cao kiến thức pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực trong việc chấp hành chính sách, pháp luật góp phần hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn mẫu xây dựng nông thôn mới.

(Ảnh minh họa)

Sau khi được chọn là xã xây dựng mô hình điểm, Ban Thường vụ  Hội ND xã báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với phòng, ban chuyên môn, đoàn thể  khảo sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng, trình độ nhận thức pháp luật của hội viên, nông dân và tình hình kinh tế xã hội tại địa phương nơi thực hiện mô hình.

Tại mô hình, Hội ND đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình, xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai mô hình điểm. Ban chỉ đạo thực hiện phân công cán bộ tiếp dân, hòa giải định kỳ cùng lịch trực tiếp dân tại Ủy ban nhân dân xã, tiếp nhận 45 đơn thư chủ yếu là mâu thuẫn  về  mốc giới đất đai. Hội đã kết hợp cùng cán bộ chuyên môn tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giải quyết, hòa giải phân tích, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các bên, đúng luật định, kịp thời nên không có đơn thư kéo dài vượt cấp.

 Bên cạnh đó, Hội ND xã tổ chức hội nghị thảo luận và lấy ý kiến tham gia vào Quy Chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã và Hội ND xã trong thực hiện Pháp lệnh, thực hiện dân chủ xã phường thị trấn. Quy chế gồm V chương 12 điều, tạo môi trường dân chủ trong quản lý, điều hành của chính quyền và các ban, ngành,  nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của hội viên, nông dân.
Cùng với đài truyền thanh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình và Trung Tâm tư vấn pháp luật Hội ND tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã mở các lớp tập huấn tuyên truyền Pháp lệnh dân chủ cơ sở xã phường, thị trấn; nội dung  cơ bản của Luật khiếu nại; Luật Tố cáo; Bộ luật Dân sự. Luật Đất đai, Hiến pháp, kỹ năng tuyên truyền, hòa giải cơ sở nhằm cung cấp nghiệp vụ cũng như các kiến thức pháp luật cơ bản, trang bị cho đội ngũ cán bộ, hòa giải viên, ban chủ nhiệm Câu lạc bộ góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền của đội ngũ cán bộ ngay tại cơ sở.

Xã đã kiện toàn Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, hàng tháng ấn định ngày sinh hoạt. Tại các buổi sinh hoạt, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, các báo cáo viên pháp luật tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành, những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phản ánh tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước; các chương trình dự án của địa phương; thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa  phương, giúp nông dân biết và ứng xử theo pháp luật trong cuộc sống hàng ngày.

 Câu lạc bộ đã tư vấn  pháp luật, giải  đáp 67 vụ việc vướng mắc, tranh chấp chủ yếu về quyền sử dụng đất; tham gia hòa giải 47 vụ việc trong đó hòa giải thành trên 20 vụ việc ngay tại cơ sở. Hoạt động của Câu lạc bộ đi vào nề nếp, thực sự có hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia.

Có thể nói, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý các vấn đề vướng mắc của cán bộ, hội viên nông dân liên quan đến chính sách, pháp luật, chính sách an sinh xã hội đã đem lại sự tin tưởng, phấn khởi của hội viên, nông dân, nâng cao ý thức tự giác chấp hành chính sách, pháp luật tạo tiền đề phát triển kinh tế- xã hội của địa phương./.

                                                                                     


Hồng Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp