Hội phối hợp giải quyết được trên 50.000 đơn, thư khiếu nại, tố cáo
15:44 - 12/12/2021
(KNTC) - Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân.
Các cấp Hội tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (Ảnh minh họa)Trên cơ sở đó, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn về những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của nông dân; tham gia hơn 35.650 đoàn kiểm tra, giám sát của các cơ quan Trung ương và địa phương để giám sát, đánh giá việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn ở địa phương, nhất là chính sách hỗ trợ người nông dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố. Đoàn kiểm tra việc giám sát của Ban Thường vụ Trung ương Hội tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình; tham gia đoàn kiểm tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại các tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh; đoàn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình và TP. Hà Nội.


Ngoài ra, Hội tổ chức các hội nghị, hội thảo, tham vấn, đối thoại lấy ý kiến phản biện xã hội để kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất đai; về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; chuyển đổi số và tham gia vào nền kinh tế số…


Các cấp Hội chủ động phối hợp với các cấp chính quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.  


Hội phối hợp giải quyết được trên 50.000 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nông dân; hòa giải trên 95.600 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân; xây dựng 5.363 mô hình “Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”, thành lập mạng lưới trên 6.000 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại các cơ sở.


Tham gia xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các cấp Hội tham gia phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu nhân sự và tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện trách nhiệm của cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tỷ lệ cử tri là hội viên, nông dân đi bầu đạt gần 100%, góp phần cho thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công.


Ngoài ra, Hội còn tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của nông dân chuyển đến Mặt trận Tổ quốc, các đại biểu dân cử để phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.


Ban Thường vụ Trung ương Hội đã phối hợp tổ chức 02 Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của nông dân; trên cơ sở đó bổ sung, sửa đổi một số cơ chế, chính sách, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.


 Hội Nông dân các tỉnh, thành Hội tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo UBND tỉnh với nông dân.


Nội dung đối thoại tập trung chủ yếu về một số vấn đề bức xúc, khiếu kiện trong nông dân, nông thôn như: Việc chi trả đề bù khi thu hồi đất đai; việc thu, chi các khoản đóng góp của nông dân trong xây dựng nông thôn mới; doanh nghiệp xả chất thải gây ô nhiễm môi trường nông thôn; chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các hộ nông dân; hỗ trợ hội viên, nông dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”  góp phần tăng cường sức mạnh của khối Đại đoàn kết dân tộc. 


Thời gian tới, các cấp Hội tham gia với Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp thống nhất hành động, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn; chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục thể chế hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thành những chính sách, quy chế, quy định cụ thể để hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.

 

Bảo Nam
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp