Lai Châu: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 68 ngàn lượt cán bộ, hội viên, nông dân
16:17 - 02/11/2021
(KNTC) - Thời gian qua, Hội ND các cấp đã phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, nông dân.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác hòa giải ở cơ sở luôn được quan tâm (Ảnh minh họa)Năm 2021, các cấp Hội chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Kế hoạch thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.


Trên cơ sở đó, Hội đã xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ  ở cơ sở và tham gia giám sát phản biện xã hội” tại thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên.


Mặt khác, các cấp Hội còn tích cực nắm tình hình cơ sở, phối hợp hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.


Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân đã góp phần làm cho vị thế của Hội ngày càng nâng lên, thu hút đông đảo nông dân vào Hội. Từ đó, lòng tin của cán bộ, hội viên nông dân đối với Đảng, Nhà nước và các cấp Hội ngày càng được củng cố; hội viên nông dân tiếp cận với những quy định của pháp luật, từng bước nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị trị tại địa phương.


Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân đã phát huy được quyền làm chủ của hội viên, nông dân, tích cực tham gia các buổi sinh hoạt xây dựng quy ước, hương ước của thôn, xóm, bản, làng.


Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội ND các cấp đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 68.477 lượt cán bộ, hội viên nông dân; tham gia hòa giải 230 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, hàng xóm, tranh chấp đất đai… trong đó hòa giải thành 220 vụ việc; phối hợp giải quyết 28 đơn kiến nghị, phản ánh.


Các Sở, ngành liên quan phối hợp với Hội ND nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặt biệt, ngành Thanh tra phối hợp với Hội ND trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.


Hội tham gia đoàn thanh tra xác minh vụ việc cụ thể và đề xuất với đoàn thanh tra, vừa vận động, thuyết phục hội viên, nông dân chấp hành đúng Luật khiếu nại, tố cáo.


Bên cạnh đó, Hội ND tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện đúng trình tự khiếu nại, tố cáo theo quy định. Tại cơ sở, Hội ND đóng vai trò tích cực trong việc tham gia hòa giải, giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vận động nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.


Đồng thời, các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, các cấp Hội tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể giám sát việc thực hiện các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Chính sự kết hợp việc xây dựng, nhân rộng mô hình điểm và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân trong tham gia xây dựng chính quyền, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân đảm bảo đúng pháp luật, góp phần ổn định trật tự xã hội ở cơ sở.


Ngoài ra, Hội còn chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên, nông dân; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/BCT của Bộ Chính trị; phối hợp bồi dưỡng, giới thiệu 70 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng và đi bầu cử.


Đến cuối năm 2021, các cấp Hội tiếp tục tham mưu thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số  218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với hội viên nông dân, cán bộ Hội ND; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thành lập Đoàn giám sát, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường và thành phố Lai Châu. Từ đó, chủ động nắm tình hình cơ sở, kịp thời hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân; thực hiện tốt các nội dung mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại huyện Than Uyên; kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg tại huyện Nậm Nhùn, Mường Tè. 

Huân Ngữ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp