Hà Tĩnh: Duy trì các hoạt động của các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”
15:35 - 06/10/2021
(KNTC) –Hội duy trì các hoạt động của các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” thành lập từ các năm trước và thành lập mới 4 CLB với 180 thành viên tham gia. Toàn tỉnh có 87 Câu lạc bộ, 3.915 thành viên).
Các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên (Ảnh minh họa)Đến nay, việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Hội được tăng cường, đi vào nền nếp. Đặc biệt, sau khi thành lập Ủy ban Kiểm tra chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra và giám sát được nâng lên.


 Hàng năm, các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Hội, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Hội cấp trên, thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh; Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; công tác tổ chức xây dựng Hội, các nguồn vốn vay từ quỹ HTND và các ngân hàng; việc quản lý, sử dụng hội phí…

 
Các cấp Hội tiến hành 1.974 cuộc kiểm tra (trong đó, cấp tỉnh 56 cuộc, cấp huyện 356 cuộc, cấp cơ sở 1.562 cuộc).


Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ “về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, các cấp Hội trực tiếp giải quyết 61 đơn thư gửi đến Hội, phối hợp với các ngành chức năng tham gia giải quyết 137 đơn thư khiếu nại tố cáo của hội viên nông dân, tham gia hòa giải 256 vụ, việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.

 
Hội phối hợp với Sở tư pháp thống nhất nội dung tổ chức tập huấn, tuyên truyền về “Luật Đất đai”, “Luật Tiếp cận thông tin” cho 90 thành viên Câu lạc bộ và cán bộ Hội. Ban hành kế hoạch ngày "Pháp luật nước CHXHCNVN”; triển khai cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” đến tận cán bộ, hội viên nông dân.


Các cấp Hội phối hợp tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho 12.350 lượt hội viên nông dân, giúp cho nông dân nâng cao hiểu biết và chấp hành pháp luật.
 
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, các cấp Hội xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra theo định kỳ, đột xuất về chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Hội; thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện các chỉ tiêu trên giao, công tác quản lý tài chính, các nguồn vốn vay; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra để từng bước nâng cao hoạt động công tác kiểm tra, giám sát các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở.


Đồng thời, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân; tích cực tham gia tiếp công dân định kỳ, phối hợp giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị đề xuất của hội viên, nông dân, không để xảy ra tình trạng vượt cấp; góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.
 


 

Ngọc Mỹ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp