Hội ND tỉnh Phú Thọ: Nhân rộng trên 90 mô hình thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ
11:52 - 29/10/2021
(KNTC)- Từ năm 2018 đến nay, cùng với 03 mô hình điểm và 06 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” do Trung ương phối hợp xây dựng, Hội ND tỉnh và huyện đã nhân rộng 94 mô hình thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ và 54 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với trên 2.530 thành viên tham gia.

(Ảnh minh họa)

Các cấp Hội đã chủ động tham mưu, đề xuất trong việc tham gia tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Hệ thống Hội tiếp nhận 43 đơn thư của hội viên, nông dân trong đó có 29 đơn thuộc thẩm quyền Hội giải quyết và chuyển cơ quan chức năng 14 đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh đó, Hội ND đã tham gia, phối hợp cùng chính quyền, các ban, ngành tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện và xã, đã giải quyết 336 vụ khiếu nại, Hội ND trực tiếp hòa giải thành 191 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, tham gia hòa giải thành 928 vụ việc tranh chấp. Các cấp Hội còn tham gia góp ý kiến tư vấn, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật và quy chế tiếp công dân.

Đồng thời, đội ngũ cán bộ Hội tham gia cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bội, hội viên, nông dân và Nhân dân; tham gia tổ hòa giải, hòa giải viên tích cực phối hợp với chính quyền, các đoàn thể ở địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương, qua đó góp phần phát hiện, giải quyết nhiều mẫu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, hàng năm, các cấp Hội chủ động phối hợp với sở, ngành tư pháp, công an tổ chức tuyên truyền “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, tổ chức 2.105 buổi tuyên truyền pháp luật cho 148.739 lượt cán bộ, hội viên; 566 lớp tập huấn về kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 41.617 cán bộ Hội các cấp, báo cáo viên pháp luật ở cơ sở và hội viên, nông dân. Đồng thời phối hợp với ngành tư pháp tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được 3.054 cuộc cho 6.995 lượt hội viên, nông dân, cấp phát 75.662 tờ gấp, tờ rơi pháp luật, 3.030 cuốn sổ tay pháp luật cho các cấp Hội và Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, viết và phát hành 3.809 tin, bài tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền tập trung vào triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2020, 2021, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đặc biệt là tuyên truyền các quy định về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 … thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: Tổ chức hội nghị, sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, Thông tin công tác Hội, Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh, Fanpage “Nông Dân Đất Tổ”, hệ thống đài truyền thanh cấp cơ sở …

Đến nay, qua việc triển khai và duy trì mô hình thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ cũng như đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở đã giúp hội viên, nông dân nâng cao kiến thức về pháp luật, ý thức trách nhiệm, quyền làm chủ của người dân từ đó tích cực tham gia các hoạt động của Hội và phong trào nông dân góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn./.

Phương Hoa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp