Quảng Ngãi: Phối hợp giải quyết trên 1.000 vụ việc
10:57 - 01/10/2021
(KNTC)Thời gian qua, các cấp Hội thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải đơn thư khiếu nại của cán bộ, hội viên, nông dân.

Ủy ban Kiểm tra phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia hòa giải thành 1.073 vụ tranh chấp đất đai, ly hôn, bạo lực gia đình… Qua đó, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và các tranh chấp nhỏ của hội viên, nông dân. Bên cạnh đó hàng tháng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã phân công lãnh đạo trực tiếp tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và tổ chức việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân tại trụ sở cơ quan Hội ND tỉnh.
 
Thực hiện tốt Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, trong những năm qua các Sở, ngành liên quan phối hợp với Hội ND nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặt biệt, ngành Thanh tra phối hợp với Hội ND trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Hội tham gia đoàn thanh tra xác minh vụ việc cụ thể và đề xuất với đoàn thanh tra, vừa vận động, thuyết phục hội viên, nông dân chấp hành đúng Luật khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó sở Tư pháp đã cử cán bộ phối hợp với Hội ND tỉnh mở các lớp tập huấn pháp luật ở cơ sở và xây dựng Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật". Thực hiện Quy chế phối hợp, các cấp Hội ND thường xuyên cử cán bộ tham gia tiếp dân định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp dân của UBND cùng cấp; Hội ND tiếp, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện đúng trình tự khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Ở cơ sở, Hội ND đóng vai trò tích cực trong việc tham gia hòa giải, giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vận động nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy được quyền làm chủ của hội viên, nông dân, tích cực tham gia các buổi sinh hoạt xây dựng quy ước, hương ước của thôn, xóm, bản, làng; các hương ước, quy ước được hội viên, nông dân tích cực.
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, Hội ND các cấp phối hợp cùng Chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, Quy chế dân chủ ở cơ sở cho hội viên, nông dân học tập, tìm hiểu nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về quyền và nghĩa vụ của người dân trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát, phản biện xã hội đã phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc cùng tham gia quản lý xã hội, phát triển kinh tế giữ vững an ninh - quốc phòng ở địa phương. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của hội viên, nông dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Chính quyền để phát huy sức mạnh của nông dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhằm tăng cường tuyên truyền vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, Hội ND các cấp đã phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện dân chủ, ổn định xã hội.
Thành Duy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp