Hội ND Tây Ninh: Tham gia đối thoại và giải quyết 11 vụ việc khiếu nại đất đai
09:19 - 10/08/2021
(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2021, Hội ND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về hoạt động phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cử cán bộ tham gia nhóm nòng cốt phổ biến pháp luật.

(Ảnh minh họa)
Hội ND các cấp phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý và ngành tư pháp ở địa phương tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước như quy định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ, hòa giải cơ sở, tuyên truyền biển đảo, công tác biên giới trên đất liến, phân giới cắm mốc; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…


Thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, hội thảo, các cấp Hội đã tổ chức 7.498 cuộc tuyên truyền cho trên 101.470 lượt người dự; in ấn và phát 7.600 cuốn tài liệu hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, 1.400 tờ gấp pháp luật; 100% Hội ND cơ sở vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật hàng tháng, thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông do Sở Tư pháp tổ chức.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, 100% Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tổ chức sinh hoạt định kỳ, duy trì nền nếp sinh hoạt với 22 cuộc có 180 lượt người tham dự; chất lượng Câu lạc bộ phát huy hiệu quả, hoạt động phù hợp với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của hội viên, nông dân.


Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp tổ chức 200 cuộc tư vấn pháp luật cho trên 4.610 người dự, trợ giúp pháp lý cho 249 lượt người; tham gia cùng các ngành chức năng hòa giải và giải quyết 121 vụ việc, trong đó giải quyết thành 107 vụ; Hội ND tỉnh tham gia đối thoại và giải quyết 11 vụ việc khiếu nại về đất đai của công dân trên địa bàn tỉnh.


Nhìn chung, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt hiệu quả tốt. Các cấp Hội tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến cán bộ, hội viên, nông dân kịp thời, đa dạng đảm bảo thực hiện tốt nội dung tuyên truyền và biện pháp phòng chống dịch Covid 19, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn./.
 

Nhị Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp