Hội Nông dân các cấp góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp
14:54 - 20/05/2021
(KNTC)- Để triển khai có hiệu quả Quyết định 81/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND các cấp đã tích cực tuyên truyền, phối hợp giải quyết, xử lý các đơn thư khiếu nại, các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở.
Các cấp Hội tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nông dân

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh phối hợp tổ chức 348 cuộc đối thoại giữa cấp uỷ, chính quyền với nhân dân.


Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn chỉ đạo chính quyền, các sở, ngành phối hợp, tạo điều kiện để các cấp Hội trong tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát phản biện theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.


Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo các cơ chế chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.


Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, các ngành liên quan đã phối hợp cùng với các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Hòa Bình tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân.


Kết quả, trong năm 2020 các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của cấp trên cho hội viên, nông dân được 4.136 buổi và kết hợp lồng ghép với sinh hoạt tại các thôn, bản để phổ biến cho 289.520 lượt hội viên tham gia; phối hợp tổ chức 423 buổi tuyên truyền về pháp luật cho 21.478 lượt hội viên, trợ giúp pháp lý cho 17.508  lượt hội viên, nông dân.


Các đơn vị, địa phương đã tích cực phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng, cập nhật các nội dung mới, kinh nghiệm, cách làm hay để tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương các điển hình trong công tác hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân ở cơ sở để nhân rộng mô hình.


 Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 02 lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 200 cán bộ, hội viên nông dân huyện Cao Phong, huyện Lạc Sơn.


Trong công tác hòa giải ở cơ sở, các cấp Hội tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp công dân được 260 cuộc cho 516 lượt hội viên nông dân, trong đó có 16 đoàn; phối hợp tiếp nhận 1.145 đơn khiếu nại - tố cáo, giải quyết thành công 1.079 đơn, số vụ chưa giải quyết 66 vụ; tham gia hòa giải 1.436 vụ, số vụ hòa giải thành 1.278 vụ, hướng dẫn, chuyển cơ quan chức năng giải quyết 158 vụ.


Toàn tỉnh đã thành lập 150 mô hình điểm thực hiện quyết định số 81; duy trì 84 câu lạc bộ nông dân với pháp luật với 1.450 thành viên. Nhờ vậy, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở đã không ngừng được nâng lên.

 
Hàng năm, 100% vụ việc mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp nhỏ phát sinh trong cộng đồng dân cư đều được tổ hòa giải phát hiện và hòa giải kịp thời, trong đó, tỷ lệ hòa giải thành công chiếm tới 80 - 90%. 

 
Thực hiện Quyết định 81, Hội Nông dân các cấp tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các ngành: Tư pháp, Thanh tra, Tài nguyên - Môi trường tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý và kỹ năng công tác hòa giải cho cán bộ và đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên của Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật.


Việc triển khai Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân đã được tuyên truyền sâu rộng cùng với một số bộ luật, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành…


Bên cạnh đó, công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân đã được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả hơn. Cụ thể như, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với ngành Tư pháp thường xuyên kiểm tra việc hoạt động của tổ hòa giải.


 Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức trên 100 lớp tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó có trên 3.300 lượt cán bộ Hội Nông dân là báo cáo viên, hòa giải viên các cấp, trong đó chủ yếu là cơ sở tham gia..

 
Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội Nông dân đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần làm giảm số vụ, số đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, nhất là về lĩnh vực đất đai hàng năm.
 

Ngọc Ánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp