Bà Rịa – Vũng Tàu: Hòa giải thành gần 1.400 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân
10:32 - 12/04/2021
(KNTC)- Các cấp Hội trong tỉnh đẩy mạnh việc thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Hội.
Tập huấn pháp luật cho hội viên, nông dân

Hiện nay, toàn tỉnh đã có 419 câu lạc bộ nông dân với tổng số thành viên tham gia là 8.475 người. Hội viên nông dân tham gia Câu lạc bộ được tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý kịp thời, hòa giải mâu thuẫn trong nông dân, tổ chức Hội có điều kiện nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân để phản ánh kịp thời với Đảng, chính quyền địa phương.


Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng được 03 mô hình cơ sở điểm thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại xã Tân Hưng (thành phố Bà Rịa), thị trấn Long Điền (huyện Long Điền) và phường 12 (thành phố Vũng Tàu).


Tại các mô hình điểm tiến hành các nội dung như lập kế hoạch, khảo sát và tổ chức tập huấn kỹ năng hòa giải; kỹ năng điều hành Câu lạc bộ cho các thành viên. Xây dựng quy chế phối hợp giữa chính quyền và Hội Nông dân cơ sở trong việc giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo Pháp lệnh số 34 của UBTV Quốc hội khóa XI; đầu tư trang thiết bị như tivi, đầu máy, âmly và loa; trang bị sách Pháp luật để phục vụ cho công tác tuyên truyền tại cơ sở điểm; thành lập đội tuyển từ các chi hội để tổ chức hội thi Nông dân tìm hiểu Pháp luật tại các cơ sở điểm...


Trong 5 năm qua, Hội Nông dân các cấp tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp dân, đối thoại, hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân.


Kết quả, Hội phối hợp cùng các ngành chức năng hòa giải 2.544 vụ, trong đó hoà giải thành 1.372 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân góp phần làm giảm khiếu nại đông người, vượt cấp trên địa bàn tỉnh. Cấp huyện và cơ sở đã tham gia phối hợp giải quyết 2.674 vụ khiếu nại có liên quan đến nông dân.


Bên cạnh đó, hàng năm, Hội Nông dân tỉnh đều xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề để triển khai thực hiện trong các cấp Hội; xây dựng Tiêu chuẩn phân loại hoạt động Hội để triển khai thực hiện các nội dung về công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân.


Các thông số thi đua cụ thể cho từng nội dung, trong đó có tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của các cấp Hội, Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Thông qua các hoạt động Hội, các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội định kỳ, sinh hoạt của các Câu lạc bộ nông dân,.. các cấp Hội đã lồng ghép tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo chuyên đề hàng năm.


Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền được 3.478 cuộc cho 88.458 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.


Đồng thời, các cấp Hội đã tích cực phối hợp triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “V/v ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “V/v ban hành Quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”...

 
Các cấp Hội thường xuyên theo dõi, nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của hội viên nông dân với Hội cấp trên và các cơ quan chức năng. Trong thời gian qua, định kỳ ngày 18 hàng tháng đều có báo cáo dư luận xã hội, thứ 3 hàng tuần đều có báo báo tình hình nhân dân.


Nhờ đó, hội viên nông dân an tâm sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, nhất là sự quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, các chính sách kinh tế, tín dụng, các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân, nông thôn, đồng bào dân tộc được quan tâm thực hiện; tích cực triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn.
 

Phương Loan
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp