Quảng Trị: Xây dựng mô hình điểm về tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
17:00 - 19/03/2021
(KNTC)- Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh chọn xây dựng mô hình điểm “Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong và xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh.

ảnh minh họa
Hội ND tỉnh chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình ở mỗi xã điểm gồm 09 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch Hội ND xã làm Phó ban; ban hành và ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND và Hội ND xã trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho UBND xã thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” gồm 50 thành viên do đồng chí Chủ tịch Hội ND xã làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ đã ban hành quy chế hoạt động, duy trì sinh hoạt 01 lần/tháng. Thông qua mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên Câu lạc bộ đã nắm bắt được những nội dung thiết thực để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như: Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình và các quy ước làng văn hóa, các quy định của địa phương; tổ chức 90 buổi tuyên truyền pháp luật với nhiều hình thức đa dạng phong phú như qua các hội nghị, qua hệ thống loa truyền thanh tại các thôn, treo băng rôn tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn.

Hội ND tỉnh trang bị cho mỗi Câu lạc bộ 01 tủ sách với trên 120 đầu sách, được quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, giúp cho thành viên Câu lạc bộ có điều kiện tìm hiểu sâu về pháp luật trong các buổi sinh hoạt, nâng cao kiến thức về pháp luật để phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân.

Đồng thời, Hội ND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tổ cáo cho 60 cán bộ ngành tư pháp, địa chính, MTTQ và các đoàn thể của xã,chi Hội trưởng, chi Hội phó chi Hội ND, đội ngũ cộng tác viên, cán bộ thôn; tổ chức 08 lớp tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, hòa giải ở cơ sở, đất đai và phổ biến chính sách, pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp cho 480 cán bộ Hội và hội viên, nông dân, thành viên Câu lạc bộ, đội ngũ cộng tác viên.

Tại mô hình điểm xã Triệu Trung, các thành viên Câu lạc bộ cùng với Tổ hòa giải đã hòa giải thành 15 vụ, không phát sinh vụ việc khiếu kiện mới. Tại mô hình điểm xã Vĩnh Sơn đã hòa giải, giải quyết 12 vụ tại cơ sở, chủ yếu các vụ việc bạo lực gia đình, tranh chấp ranh giới đất đai, vấn đề môi trường…

Nhìn chung, 02 mô hình mang lại hiệu quả tốt, được lãnh đạo các xã đánh giá cao. Các vụ việc được Câu lạc bộ đưa ra phương án giải quyết hợp tình, hợp lý nên đã  hòa giải, giải quyết tại cơ sở. Đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có tính chất phức tạp, kéo dài liên quan đến quyền, lợi ích của nông dân thì Hội tham mưu UBND xã mời các cơ quan liên quan cùng tham gia đối thoại trực tiếp với nông dân giúp người dân hiểu hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước khi thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm thiểu những bức xúc cho nông dân và đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.
Khánh Ngân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp