Long An: Tích cực thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ
09:16 - 17/02/2021
(KNTC) – Năm 2020, các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, đăng ký xây dựng 15 mô hình điểm về Câu lạc bộ pháp luật với 425 hội viên, nông dân tham gia.
Hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật (Ảnh minh họa)


Bên cạnh đó, Hội phối hợp tổ chức 589 cuộc tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 18.725 hội viên, nông dân; phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia hòa giải thành 1.575 vụ việc.


Ban Thường vụ tỉnh Hội tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới có hiệu lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc.


Hội đã tổ chức 11 cuộc tư vấn pháp luật cho 332 hội viên, nông dân tại các đơn vị: Thủ Thừa, Châu Thành, Cần Giuộc, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Đức Hoà, Tân Trụ, TP.Tân An, Thị xã Kiến Tường.


Để hạn chế mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo, các cấp Hội ND tỉnh đã chú trọng  tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên.


Theo đó, các cấp Hội ND đã chủ động, linh hoạt tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền miệng, qua hệ thống loa phát thanh, sinh hoạt chi, tổ hội, Câu lạc bộ.  Nội dung tuyên truyền liên quan trực tiếp đến đời sống của nông dân như: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, giải phóng mặt bằng.


Đồng thời, các huyện, thị, thành Hội trong tỉnh tổ chức triển khai Nghị định số 04 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập cho độ ngũ cán bộ công chức cấp huyện, đồng thời tiếp tục chỉ đạo cơ sở triển khai Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Kết luận số 120 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.


Thông qua triển khai học tập sinh hoạt quy chế dân chủ cơ sở giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức được cơ bản những nội dung của quy chế dân chủ, ngày càng tin tưởng thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức Hội; phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh và làm nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.


Thông qua việc triển khai thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã góp phần hạn chế các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn phức tạp xảy ra trên địa bàn, cùng chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.


 

Kim Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp