Thừa Thiên - Huế: Giải quyết gần 400 đơn thư khiếu nại, tố cáo
15:14 - 25/02/2021
(KNTC) - Năm 2020, các cấp Hội phối hợp giải quyết 397 đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân liên quan đến đất đai, đền bù giải phòng mặt bằng, tham gia hòa giải thành 251 vụ liên quan đến ly hôn, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.

Ảnh minh họa
Trong năm, Hội đã trực tiếp tổ chức 11 lớp tập huấn cho 650 hội viên nông dân về nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở và hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; duy trình sinh hoạt 6 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.
 
Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020, Hội ND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch và ban hành Quyết định thành lập đoàn giám sát tại UBND các huyện Phú Vang, Phú Lộc và 04 UBND cấp xã; tổ chức 02 lớp tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội và phương pháp giám sát việc quản lý Nhà nước về vật tư nông nghiệp cho 240 hội viên.
 
Ngoài ra, Hội ND các đều tham gia Đoàn giám sát do Ủy ban Mặt trận cùng cấp chủ trì; góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, những bức xúc của nông dân liên quan đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
 
Trong đó, UBND của huyện Phú Vang và thị xã Hương Thủy đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ ở cấp huyện, xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Đối với 05 huyện, thị xã Hương Trà, thành phố Huế, việc triển khai thực hiện Quyết định 81 được đưa vào nội dung chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội ND với UBND cùng cấp. Hiện nay, hoạt động phối hợp được thể hiện thông qua công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, cung cấp bản tin Tư pháp và hoạt động hòa giải ở cơ sở.
 
Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan triển khai tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hội các cấp đã phát huy vai trò giám sát và phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành pháp luật, tham gia hòa giải hiệu quả. 
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp