Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân
16:56 - 18/01/2021
(KNTC)- Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân nhiều địa phương đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân; thực hiện tốt công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở.
Phổ biến các chủ trương, chính sách lồng ghép vào các buổi tập huấn cho bà con nông dân


Các cấp Hội luôn quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân thông qua nhiều hình thức như: Sinh hoạt chi Hội, nhóm nông dân, Câu lạc bộ nông dân, hội nghị tập huấn, mô hình thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ.


Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các văn bản pháp luật được Quốc hội thông qua, các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác tôn giáo; công tác phòng chống tội phạm và một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

 
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tổ chức, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia góp ý vào văn bản dự thảo chính sách, pháp luật liên quan đến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị hoàn thiện pháp luật về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
 
Năm năm qua, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.


Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh đều phối hợp với các ngành: Tư pháp, Thanh tra, Tài nguyên - Môi trường tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý và kỹ năng công tác hòa giải cho cán bộ và đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên của Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật; từ đó làm chuyển biến nhận thức pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân.


Bên cạnh đó, công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân đã được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả hơn. Cụ thể như, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với ngành Tư pháp thường xuyên kiểm tra việc hoạt động của tổ hòa giải.

 
Qua đó cho thấy, các tổ hòa giải được cơ cấu đầy đủ các thành phần như: Bí thư Chi bộ khóm - ấp, Trưởng ban Mặt trận, Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh và những người có uy tín ở cộng đồng dân cư. Ngoài ra, thành viên tổ hòa giải còn có đại diện người dân tộc thiểu số.


Công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở luôn được các cấp Hội quan tâm. Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức trên 100 lớp tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó có trên 3.300 lượt cán bộ Hội Nông dân là báo cáo viên, hòa giải viên các cấp, trong đó chủ yếu là cơ sở tham gia...

 
Những năm qua,  Hội ND tỉnh Thanh Hóa đã chủ động ký kết các chương trình phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh... để  tuyên truyền về giáo dục pháp luật, TGPL, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; thực hiện chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết các khiếu kiện về đất đai; khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, tai, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông...


Hội ND tỉnh chú trọng thành lập và duy trì các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Hiện nay, toàn tỉnh có 27 xã, phường, thị trấn đã xây dựng được câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với trên 11.000 thành viên làm nòng cốt.



Các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xây dựng được gần 150 tủ sách pháp luật; từ năm 2015 đến đầu tháng 9-2020 đã tổ chức gần 20.000 buổi sinh hoạt, nội dung sinh hoạt đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu pháp luật cho hội viên, nông dân; phổ biến các chế độ, chính sách mới liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Công tác kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được HND chú trọng thực hiện.


Từ việc tuyên truyền pháp luật, TGPL trong hội viên, nông dân đã làm giảm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, đông người. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh khiếu kiện; thu hút nông dân tham gia vào Hội ngày càng đông, từng bước nâng cao vị thế của tổ chức Hội.
 

Hải Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp