Thái Nguyên: Nhân rộng mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ
14:13 - 25/12/2020
(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, Hội ND tỉnh xây dựng, nhân rộng được 15 mô hình điểm Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội.

(Ảnh minh họa)

Tại 15 mô hình điểm, thành lập 15 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và tổ chức các buổi sinh hoạt đều đặn để nghe nông dân phản ánh tình hình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. hàng năm, 15 Câu lạc bộ đã tổ chức trên 160 buổi sinh hoạt cho hơn 8.760 lượt thành viên tham gia. Nội dung sinh hoạt tập trung vào tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về đất đai, tài nguyên - môi trường, hòa giải ở cơ sở, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ và phát triển rừng, Thủy sản, Quy chế dân chủ cơ sở, hôn nhân và gia đình đặc biệt là các quy định, quy chế, nội quy của địa phương.


Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh tổ chức 44 lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, kiến thức pháp luật cho  hơn 3.550 thành viên Câu lạc bộ, tuyên truyền viên, hòa giải viên và 16 lớp tập huấn kiến thức pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nghiệp vụ về giám sát, phản biện xã hội cho hơn 1.600 lượt hội viên, nông dân. Ngoài ra, các Câu lạc bộ ‘Nông dân với pháp luật” đều được trang bị sách về kiến thức pháp luật, sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phối hợp tổ chức 180 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên, trong đó tập trung kỹ năng hòa giải ở cơ sở, các quy định của pháp luật về đất đai, hôn nhân và gia đình cho hơn 10.800 lượt cán bộ Hội, hòa giải viên. Đồng thời, hưởng ứng phát động tham gia Hội thi “Hòa giải viên giỏi” toàn quốc lần thứ III năm 2016 của Bộ Tư pháp, Hội ND tỉnh tổ chức thành công Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” và Hội thi “Nông dân với pháp luật” cấp tỉnh với 9 đội thi đến từ 9 huyện, thành phố, thị xã, qua đó tuyên truyền về các nội dung như công tác hòa giải ở cơ sở, các quy định của Pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy .. Đặc biệt, Hội ND huyện Phú Bình đã cử đội thi tham gia Hội thi “Hòa giải viên giỏi” khu vực Miền Bắc tổ chức tại tỉnh Ninh Bình, kết quả đạt giải khuyến khích. Hội thi “Hòa giải viên giỏi”  góp phần nâng cao nghiệp vụ hòa giải, hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hội viên nông dân.


Cùng với Trung tâm Trợ giúp pháp lý của tỉnh, Hôi ND tỉnh phối hợp tổ chức 753 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động cho trên 41.800 cán bộ, hội viên, nông dân. Nhờ nắm bắt kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nông dân nên các mâu thuẫn được giải quyết tại các thôn, xóm, cơ sở góp phần giữ gìn sự đoàn kết, không có khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.


Nhờ kết hợp việc xây dựng, nhân rộng mô hình điểm và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân trong tham gia xây dựng chính quyền, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân đảm bảo đúng pháp luật, góp phần ổn định trật tự xã hội ở địa phương./.

Đỗ Thịnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp