Bắc Kạn: Các cấp Hội đã tiến hành kiểm tra 348 cuộc
16:24 - 09/12/2020
(KNTC)- Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, thực hiện các nội dung thi đua lồng ghép với việc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân, kiểm tra chuyên đề các dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân và vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội, hoạt động của các câu lạc bộ, hơp tác xã, tổ hợp tác... 
Đồng chí Phạm Tiến Nam, PHó Chủ tịch BCH TƯ Hộ kiểm tra mô hình nông dân sản xuất cá hồi tại Bắc Kạn


Kết quả, các cấp Hội đã tiến hành được 348 cuộc/ 108 cơ sở Hội/ 870 chi hội. Qua kiểm tra cho thấy các cấp Hội thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Hội, phát động các phong trào thi đua của Hội và địa phương phát động, công tác quản lý vốn quỹ hỗ trợ nông dân và vốn vay ủy thác theo quy định, các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

 
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra trình Ban Chấp hành HND tỉnh xin ý kiến về nhân sự và tổ chức họp BCH bầu cử UBKT Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018- 2023 đúng theo quy định.

 
Ban hành văn bản hướng dẫn Hội Nông dân cấp huyện, xã xây dựng Đề án Uỷ ban kiểm tra đảm bảo cơ cấu, số lượng, đúng quy trình và trình cấp ủy cùng cấp và Hội Nông dân cấp trên phê duyệt; tổ chức hội nghị BCH bầu cử Uỷ ban Kiểm tra và chức danh Chủ nhiệm UBKT theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018- 2023. Đồng thời chỉ đạo Hội Nông dân các cấp xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên UBKT. 

 
Kết quả bầu cử UBKT các cấp như sau: Cấp tỉnh tổng số 05 ủy viên Ủy ban Kiểm tra (trong đó 01 Chủ nhiệm, 01 Phó Chủ nhiệm và 03 ủy viên), 8/8 huyện và 100% cơ sở bầu xong UBKT.

 
Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh ngay từ đầu năm tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đồng thời hướng dẫn ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020. Tổ chức kiểm tra 2 đợt: kiểm tra chuyên đề về phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 6 huyện và 12 cơ sở Hội.

 
Chỉ đạo và hướng dẫn UBKT các cấp tổ chức kiện toàn ủy viên UBKT, hướng dẫn 14 cơ sở Hội tổ chức kiện toàn ủy ban kiểm tra sau khi sáp nhập theo Nghị quyết số 885/NQ- UBTVQH14 về việc “sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn”, xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ủy viên ủy ban kiểm tra sau khi kiện toàn. 

 
Các cấp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, có 8/8 Hội Nông dân cấp huyện, 108/108 Hội Nông dân cơ sở đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 về kiểm tra việc triển khai công tác Hội và phong trào nông dân, kiểm tra việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ nông dân, các nguồn vốn ủy thác từ các ngân hàng; các văn bản, các biểu mẫu kiểm tra, giám sát do Trung ương Hội hướng dẫn tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp thực hiện thống nhất và  nề nếp hơn…


Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các cấp Hội phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp 23 cuộc; tham gia góp ý 35 văn bản các cấp liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới.


Thời gian tới,  các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng; Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; Quyết định số 213-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về  ban hành Quy chế "Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”; Quyết định số 214-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
 
 

Ngọc Nga
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp