Đắk Lắk: Tổ chức trên 90 buổi đối thoại giữa cấp uỷ, chính quyền địa phương với nông dân
13:04 - 30/11/2020
(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp tổ chức 98 cuộc đối thoại giữa cấp uỷ, chính quyền địa phương với trên 13.270 nông dân, góp phần hạn chế các khiếu kiện, khiếu nại không đúng pháp luật, kéo dài, vượt cấp, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn.

(Ảnh minh họa)

Trong 5 năm qua, ở một số địa phương, cơ sở, tình hình khiếu nại, tố cáo của nông dân diễn ra khá phức tạp, kéo dài chủ yếu trong lĩnh vực tranh chấp đất đai của một số hộ dân, công tác đền bù và giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở một số địa phương, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, tranh chấp giữa các hộ nhận khoán với các công ty cà phê, cao su (Các huyện Krông Pắc, Cư Mgar, Cư Kuin, Krông Buk…).


Trước tình hình đó, bên cạnh việc các cấp Hội tham gia các buổi tiếp công dân tại Trụ sở tiếp dân của UBND các cấp . Các cấp Hội còn cử cán bộ Hội tham gia đoàn công tác liên ngành, tích cực nắm tình hình, nguyên nhân, tâm tư, nguyện vọng, bức xúc để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các biện pháp giải quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp cho nông dân. Cán bộ Hội bám sát cơ sở, tuyên truyền, giải thích, vận động, tư vấn để nông dân hiểu và thực hiện khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật. Một số đơn vị làm tốt công tác này như: Hội ND huyện Ea Sup, Ea Kar, Buôn Đôn, Krông Buk.


 Một số vụ việc điển hình trong đối thoại, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội như: Vụ việc 23 người dân tại xã Ia Rvê, huyện Ea Sup khiếu kiện về việc chậm thực hiện Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ, trước sự việc này, chính quyền phối hợp với Hội ND, các ban, ngành, đoàn thể của huyện tuyên truyền, vận động, giải thích cho một số đối tượng đầu đơn và người dân đi cùng giải tán, chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền, Hội ND huyện Ea Kar tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan đối thoại, tuyên truyền, vận động 64 hộ dân xã Cư Yang di dời sang xã Cư Elan... 


Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ sở, chủ yếu thông qua hoạt động của mạng lưới 42 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” có trên 2.480 thành viên, 190 mô hình Chi hội nông dân đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” với trên 13.980 thành viên. Hoạt động của các mô hình góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật của nông dân, nhất là công tác hoà giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.


Cùng với chính quyền tham gia tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân,công tác hòa giải được coi trọng với mục tiêu giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn ngay trong cộng đồng dân cư, hạn chế phát sinh thành khiếu nại, khiếu kiện. Hàng năm, Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các huyện, thị, thành Hội hướng dẫn các cơ sở Hội tích cực phối hợp thực hiện  hiệu quả, cử cán bộ Hội tham gia tổ hòa giải, thực hiện công tác đối thoại, tuyên truyền, vận động, giáo dục, giải thích chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để người dân hiểu và chấp hành tốt. Qua 5 năm, các cấp Hội đã nhận 2.278 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân, phối hợp giải quyết 1.876 đơn, thư. Tham gia hoà giải thành 2786/ 3.109 vụ việc mâu thuẫn, trong đó Hội trực tiếp hoà giải 700 vụ, việc góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân.

Nhờ chủ động tham gia kịp thời, hiệu quả trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn liền với công tác hoà giải, giải quyết mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nông dân góp phần giảm thiểu các vụ việc phải chuyển đến toà án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm giữ gìn sự đoàn kết, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn./.

An Nhiên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp