Gia Lộc, Hải Dương: Hoà giải thành công 202 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân
09:42 - 25/11/2020
(KNTC)- Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Hội ND huyện tổ chức 09 cuộc kiểm tra thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân tại 18/18 cơ sở Hội; 106/106 chi hội. 
Hội Nông dân tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn pháp luật tại huyện Thanh Hà
 

Ngoài ra, Hội ND huyện tổ chức 02 cuộc làm việc với Đoàn kiểm tra Hội Nông dân tỉnh về việc kiểm tra thi đua, đánh giá hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Đoàn đã làm việc trực tiếp với 02 cơ sở Hội và cơ quan Hội ND huyện.
 

Trong quá trình trên, chưa phát hiện những dấu hiệu vi phạm, phải xử lý kỷ luật. Sau đợt mỗi đợt kiểm tra có thông báo kết quả gửi về Hội ND tỉnh; Đảng ủy – HND xã, thị trấn.

 
Hội Nông dân huyện còn tổ chức đoàn giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện. Nội dung chủ yếu: Giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về sản xuất, quản lý, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức cho nhân dân về những chủ trương , giám sát trực tiếp tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn …

 
Đối tượng giám sát là Ủy ban nhân dân xã, cán bộ chuyên môn, một số cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp. Đoàn giám sát của huyện đã tổ chức 4 cuộc giám sát tại xã Lê Lợi, Thị trấn Gia Lộc, Thống Kênh, Đồng Quang, 29 hộ kinh doanh. Có 4 cơ sở Hội tổ chức giám sát kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn xã (Đồng Quang, Phạm Trấn, Yết Kiêu, Toàn Thắng).

 
Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Ngân hàng CSXH kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn vốn vay thông qua các Hội đoàn thể tại xã Đoàn Thượng, Hồng Hưng, Yết Kiêu. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn đánh giá cao hoạt động chuyển tải nguồn vốn chính sách nhà nước đến các hội viên, đoàn viên của các Hội đoàn thể, chưa phát hiện trường hợp vay chung, vay ké, phải xử lý thu hồi vốn.

 
Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội ND Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, Huyện Hội phối hợp với Thanh tra huyện tham gia tiếp dân 24 buổi, 152 lượt công dân; phân công cán bộ Hội trực tiếp công dân tại cơ quan Hội Nông dân huyện, tổng số 47 buổi, có 13 lượt người.

 
Chỉ đạo Hội ND xã Gia Tân ra mắt mô hình “Cơ sở Hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, có 30 thành viên tham gia và tập huấn công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý, Luật khiếu nại, Luật tố cáo cho 60 người tại địa phương.

 
Hiện tổng số mô hình toàn huyện 5 mô hình (Phạm Trấn, Yết Kiêu, Thống Kênh, Quang Minh, Gia Tân). Ngoài ra, HND huyện phối hợp với Phòng tư pháp huyện, Trung tâm trợ giúp pháp lý Hải Dương tổ chức 4 buổi tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý tại 4 cơ sở, cho 254 người tham gia (Yết Kiêu, Thống Nhất, Nhật Tân, Phạm Trấn).


Các cơ sở Hội trực tiếp công dân 437 buổi, tiếp 232 lượt công dân; phối hợp tham gia hoà giải 216 vụ, hoà giải thành công 202 vụ.  Nội dung kiến nghị, khiếu nại của nông dân: Chính sách đất đai, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giá bồi thường, mức hỗ trợ và giải quyết việc làm, chính sách của nhà nước về công tác cán bộ; về dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng và về xây dựng nông thôn mới... Một số cơ sở Hội tiêu biểu như: Nhật Tân, Đức Xương, Gia Tân...


Chỉ đạo Hội Nông dân xã Đoàn Thượng triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”. Xây dựng và ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Đồng thời tổ chức 01 buổi tập huấn về kỹ năng tiếp công dân, kỹ năng hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 60 người.

 
Hội ND xã Đoàn Thượng đã tiếp dân 10 buổi, 72 lượt công dân; có 180 lượt hội viên được tập huấn pháp luật và nghiệp vụ hòa giải, các nội dung được tập trung chủ yếu là cách thức giải quyết khiếu nại của nông dân; chính sách đất đai, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giá bồi thường, mức hỗ trợ và giải quyết việc làm. Năm 2020,  các tổ hòa giải Hội ND xã Đoàn Thượng hoà giải thành 23/25 vụ.


Hội Nông dân huyện đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Thông qua các cuộc giám sát, các cấp Hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến và có những kiến nghị đối với cơ quan, tổ chức nhằm khắc phục những hạn chế thiếu sót trong công tác điều hành, quản lý nhà nước và việc chấp hành pháp luật ở địa phương.

Long Thành
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp