Lâm Đồng: Tham gia tiếp trên 6.300 lượt cán bộ, hội viên, nông dân
15:38 - 29/10/2020
(KNTC)- Năm năm qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành phối hợp với các cấp Hội thực hiện thường xuyên và đúng quy định. Các cấp Hội tham gia tiếp dân được 3.427 buổi với sự tham gia của 6.399 lượt người. 

(Ảnh minh họa)

Hội ND các cấp đã tham gia đầy đủ các buổi tiếp dân định kỳ tại trụ sở Ủy ban nhân dân đồng thời tích cực tham gia cùng các ngành chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân. Các cấp Hội phối hợp tiếp nhận 12.487 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó có 1.409 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết  của Hội. Các vụ việc khiếu nại tập trung đông người tại một số địa phương được hướng dẫn, giải thích thấu đáo, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo tại các địa phương được giải quyết, đảm bảo khách quan, đúng pháp luật, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, góp phần ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Lựa chọn giải quyết các xung đột mâu thuẫn trong cộng đồng bằng hòa giải ngày càng được đẩy mạnh, với 772 Tổ hòa giải ở các cấp đều có thành viên Hội ND tham gia, Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thành viên tổ hòa giải còn có đại diện là người dân tộc thiểu số. Các tổ hòa giải đã tích cực bám sát cơ sở, nắm tình hình và những mâu thuẫn phát sinh để kịp thời có biện pháp hòa giải hiệu quả ngay trong nội bộ. Các cấp Hội đã tham gia hòa giải trên 4.700 vụ việc, hòa giải thành trên 3.720 vụ việc, trong đó Hội đã trực tiếp chủ trì hòa giải thành trên 300 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân. Nhờ hòa giải thành công nhiều vướng mắc, mâu thuẫn ngay tại cơ sở đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ nhân dân, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

 Có thể nói, đa số các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nông dân tập trung đến vấn đề đất đai, giải quyết chính sách, bình xét hộ nghèo, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, khai thác tài nguyên trái phép, quyền thừa kế, phân chia tài sản sau li hôn, chế độ chính sách đối với người có công. Điển hình như: Hội ND tham gia hòa giải thành công đền bù đất tại thủy điện Đồng Nai 3 do công ty Trung Nam làm chủ đầu tư tại huyện Lâm Hà khởi kiện; Tham gia hòa giải thành công khởi kiện bồi thường thủy điện Đại Ninh tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Bên cạnh đó, với hoạt động của 38 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”  1.413 thành viên tích cực trong tuyên truyền, vận động hội viên nông dân không vi phạm pháp luật cùng với các mô hình tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở nông thôn như “Tiếng kẻng an ninh”, “Camera an ninh”; “Mô hình tự quản về an ninh”; “Cán bộ, hội viên nông dân nói không với các tệ nạn xã hội”, “Phụ nữ với kiến thức pháp luật”. Thông qua sinh hoạt các câu lạc bộ, nhận thức của hội viên, nông dân ngày càng được nâng cao, ý thức chấp hành pháp luật nâng lên rõ rệt. Phối hợp xây dựng mô hình tổ an ninh và tổ tự quản, tổ bảo vệ an ninh mùa vụ do dân cử dân nuôi.

Song hành với công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân, tập trung vào các nội dung về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân gia đình, pháp luật đất đai nhằm nâng cao kiến thức pháp luật để từ đó nông dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật. Qua 5 năm, các cấp Hội đã tổ chức 5.148 cuộc phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho 295.745 lượt người, phối hợp trợ giúp pháp lý 2.612 cuộc cho 48.880 lượt hội viên, nông dân tham gia. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức 35 cuộc thi tìm hiểu về pháp luật thu hút trên 3.600 thí sinh tham gia.

Nhờ kết hợp giữa công tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên nông dân, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, hội viên, nông dân tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp tại cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp./.

Hoàng Dương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp