Hưng Yên: Phát huy vai trò của Hội trong triển khai thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ
14:50 - 21/10/2020
(KNTC)- Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với UBND cùng cấp kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở; tham gia giám sát xây dựng nông thôn mới, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người nghèo và việc thực hiện các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

ảnh minh họa
Từ năm 2015-2019, các cấp Hội đã xây dựng 87 mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; rà soát, củng cố tổ hoà giải, tổ tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của các Câu lạc bộ, các hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác hoà giải theo quy định. Hội ND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục triển khai các quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện Quyết định 81 và nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh.

Sở Tư pháp ban hành các kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020; tổ chức 10 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các báo cáo viên pháp luật trong tỉnh. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Hội ND rà soát nắm tình hình diễn biến khiếu kiện từng vụ việc cụ thể. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn và thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, kiểm tra, xác minh giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân, liên quan đến môi trường, đất đai, tài nguyên như việc khai thác cát trái phép tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang; xử lý chất thải khu công nghiệp Phố Nối A, B đúng quy định.

Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, các cấp Hội đã tham gia phản biện đối với việc xây dựng các Đề án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; triển khai việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền với nhiều hình thức như: góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Năm năm qua, Hội ND từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tham gia góp ý vào việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992; dự thảo Bộ luật Dân sự; dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; đề xuất nội dung trong dự thảo thông tư thực hiện Quyết định 81 với 1.050 ý kiến từ chi Hội; tham gia 3180 ý kiến vào dự thảo văn kiện và hàng nghìn ý kiến góp ý tham gia vào các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp, các đề án, chương trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình, đề án, quy hoạch, các chính sách phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Thái Ngân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp