Phú Thọ: Các cấp Hội tham gia 3.320 buổi tiếp dân với chính quyền các cấp
09:45 - 19/10/2020
(KNTC) Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, phối hợp với các cấp Hội trong việc phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tiếp công dân. Đồng thời, UBND các cấp tạo điều kiện để cán bộ Hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ảnh minh họa, nguồn Internet
Năm năm qua (2015- 2019), các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động và phối hợp với ngành Tư pháp và các ngành liên quan tổ chức hơn 1.390 hội nghị phổ biến pháp luật cho trên 93.200 lượt hội viên; 8.670 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 505.300 lượt hội viên, nông dân. Hội ND tỉnh, các huyện, thành, thị tổ chức 214 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 9.500 lượt cán bộ Hội; cấp phát 10.800 tờ rơi, sổ tay, tài liệu tuyên truyền pháp luật cho các cấp Hội và Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; tổ chức các Hội thi “Nhà nông đua tài”, Hội thi “Nông dân tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường”, Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi”… dưới hình thức sân khấu hóa lồng ghép nhiều nội dung kiến thức pháp luật bổ ích, hấp dẫn.

Các cấp Hội thường xuyên củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật với 228 người, đồng thời xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật gồm 12.200 thành viên của 244 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, tổ chức sinh hoạt thường xuyên nhằm tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện và giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Các cấp Hội đã tham gia 3.320 buổi tiếp dân với chính quyền, các ngành chức năng, phối hợp tham gia giải quyết 289 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị của hội viên, nông dân về các vấn đề môi trường, đất đai, chế độ chính sách; tham gia hòa giải thành 2.135 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.

Các cấp Hội phối hợp với chính quyền và các ngành tổ chức tiếp xúc, đối thoại, giải đáp chính sách, pháp luật cho cán bộ hội viên, nông dân như: BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, xây dựng nông thôn mới, công tác dồn điền đổi thửa và công tác xây dựng tổ chức Hội… Đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và chi Hội tham gia vào tổ hòa giải đã tích cực phối hợp với chính quyền, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện đúng quy định của pháp luật… Qua đó, phát hiện, giải quyết nhiều mẫu thuẫn phát sinh từ cơ sở, hạn chế tình trạng hội viên, nông dân khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp