Sóc Trăng: Hội ND cơ sở phối tổ chức tiếp, đối thoại với nông dân được 312 cuộc
10:40 - 02/10/2020
(KNTC)- Năm 2020 là năm thứ 3, Hội ND tỉnh triển khai cho Hội ND cơ sở tham gia đối thoại với nông dân về công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo ở 91/108 cơ sở.
Hội viên, nông dân tìm hiểu các chính sách mới của Đảng, Nhà nước

Sáu tháng đầu năm 2020, Hội ND cơ sở phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức tiếp, đối thoại với nông dân được 312 cuộc. Nội dung đối thoại tập trung vào lĩnh vực đất đai; môi trường;  hôn nhân gia đình…

 
Tiêu biểu có 02 cơ sở Hội tổ chức đối thoại với nông dân là phường 7, phường 8 thành phố Sóc Trăng. Đối thoại với người đứng đầu cấp ủy được 09 cuộc với 58 lượt người tham gia.

 
Nhằm thực hiện có hiệu qủa công tác kiểm tra, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo và triển khai đến Hội ND cấp huyện, thị xã, thành phố, đồng thời ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm.

 
Theo đó năm 2019, Hội ND các cấp đã tổ chức được 914 cuộc, trong đó cấp tỉnh kiểm tra 30 cuộc; cấp huyện kiểm tra cấp cơ sở được 129 cuộc; cơ sở kiểm tra chi Hội được 755 cuộc.

 
Nội dung kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Hội; việc quản lý, thu, chi Quỹ Hội; Quỹ HTND…

 
Cụ thể, khảo sát việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 ở cấp huyện và cơ sở được 22 cuộc. Kiểm tra việc triển khai và nhân rộng mô hình điểm chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp; kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư…
 

Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã cụ thể hóa việc triển khai giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp năm 2020.
 

Theo Kế hoạch, trong năm 2020, Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp mở 01 lớp tập huấn về giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp năm 2020 cho 253 người là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cấp tỉnh, huyện; cán bộ Hội ND cơ sở và một số nông dân trực tiếp sản xuất quý III/2020.

 
Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp cấp huyện, tổ chức tuyên truyền những quy định của pháp luật về quản lý Nhà nước và các chế tài xử phạt hành chính trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thú y, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho hội viên, nông dân được 213 cuộc, thu hút trên 4.600 người dự.

 
Sáu tháng đầu năm 2020, Hội ND cấp huyện phối hợp Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra được 26 cuộc tại cơ sở về vệ sinh thực phẩm, kiểm tra việc niêm yết giá; chống buôn lậu, chống gian lận thương mại và hàng giả. Theo đó, phát hiện 1 trường hợp vi phạm.

 
Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Hội Nông dân các cấp đã tham gia góp ý trên 324 văn bản dự thảo, thông qua 216 cuộc họp.

 
Hội ND các huyện thành lập 03 Đoàn giám sát; tham gia Đoàn giám sát 11 cuộc; tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri trên 1.800 cuộc; có 90 ý kiến do hội viên, nông dân đóng góp.
 

Hội ND tỉnh tham gia phản biện, đóng góp 20 ý kiến về một số văn bản dự thảo của các sở, ngành với trên 5 loại văn bản.
 
 
Hội ND cấp huyện phối hợp với Phòng Tư pháp cùng cấp tổ chức được 04 lớp tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 600 hội viên, nông dân.

 
Đồng thời, Hội ND cơ sở còn tổ chức tuyên truyền pháp luật trên 1000 cuộc, cho trên 32 ngàn lượt hội viên, nông dân dự; phối hợp tư vấn pháp luật được 22 cuộc cho trên 920 hội viên, nông dân, trợ giúp pháp lý cho 337 người; cấp phát trên 1000 tờ gấp pháp luật.

 
Toàn tỉnh thành lập được 91 CLB Nông dân với pháp luật, có gần 3000 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia.

 
Có thể nói, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp ý xây dựng đảng, chính quyền và tổ chức đối thoại với hội viên, nông dân đã từng bước góp phần giảm tố cáo, khiếu kiện vượt cấp, đời sống tinh thần của hội viên được nâng cao, giảm bức xúc tại cơ sở.
 
 

Mạnh Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp